Sigmund Løvåsen
Foto: Tove K. Breistein

Sigmund Løvåsen

debuterer som poet i haust med samlinga "Øksene dei hauster inn"

Sigmund Løvåsen (f. 1977) er prislønna romanforfattar og dramatikar, men i lyrikkformatet har han ikkje skrive før no. I haust kjem samlinga Øksene dei hauster inn (2018). Dette er dikt som strekker seg langt både i tid og rom. Frå gleder og sorger ved det å vie livet sitt til å dyrke, pløye, så og hauste, skildrar poeten eika som har vandra oppover Europa gjennom tusenvis av år.

Sigmund Løvåsen møter vi i programposten Nye poetiske røyster