Juliane Rui
Foto: Privat foto

Juliane Rui

skriv med eit poetisk eg som uttrykkjer vilje og med eit blikk for det uvanlege.

Juliane Rui (f.1982) debuterte med Den hesten er av snø i 2011, året etter fylde ho opp med Systrer kan bli like gamle (2012). I den tredje diktsamlinga hennar, Aude så rørsle kan synast (2017), møter vi tilsynelatande enkle dikt som observerer dei små og nære tinga, men samanhengane mellom dei utvidar biletet til å gjelde eksistensen til både menneske og dyr. Det blir mana fram ei erkjenning av ein skjebnefellesskap på kloden.

Juliane Rui møter vi i programposten Når poetane får velje