Ingrid Nielsen
Foto: Kjersti Dahl

Ingrid Nielsen

skriv poesi om å skrive for livet.

I Ingrid Nielsen (f.1968) sin diktdebut Hemmelig, men aldri som en tyv (2017), trår dikta langs ulike grenser for røynsle og liv, og hentar fram magiske tenkemåtar og sansingar av det som er på og utanfor veggane rundt våre liv. Her er dikt om kroting på sotete veggar, om kjærleiksdikt utan ord, om nådelaus trøyst, og om å skrive for livet.

Ingrid Nielsen møter vi i programposten Poeten i si samtid og seminaret Lyrikk i krisetider