Catharina Gripenberg
Foto: Lærke Posselt

Catharina Gripenberg

"skrivandet kan vara ett sätt att belysa att vi hela tiden försöker få ordning på kaoset, men att vårt språk även är kaos, tillfälligt, flyktigt, sorgligt, roligt" seier poet Catharina Gripenberg.

Catharina Gripenberg (f. 1977) er ein finlandssvensk poet frå Finland, busett i Danmark. Ho har gitt ut fire diktsamlingar og for si nyaste bok Handbok att bära till en dräkt frå 2016 fekk ho Sveriges Radios lyrikkpris. 

I diktsamlinga, Ta min hand, det vore underligt, frå 2007 går Gripenberg i dialog med mellom anna Edith Södergran og Virginia Woolf. I dialog med Södergrans tekstar stiller ho spørsmål ved om det er mogleg å formulere det verkelege livet inn i det litterære språket. Gripenberg har også gitt ut samlingane Ödemjuka belles lettres från en till en (2002) og På diabilden är huvudet proppfullt av lycka (1999).