Øyvind Rangøy
Foto: Dmitri Kotjuh

Øyvind Rangøy

vart månadens poet i Dagbladet med eit dikt om å sløye laks.

Skrivinga til Øyvind Rangøy har eit stort spenn – frå aforismar og språkleik til eksistensiell undring. Rangøy har gjort fleire gjendiktingar i Verden finnes ikke på kartet (red. Pedro Carmona-Alvarez og Gunnar Wærness). Rangøy har også ein master i nynorsk skriftkultur. Pålitelege kjelder hevder at dette er ein poet det kjem til å kome store ting frå – alt dette før han har gjeve ut si første bok.