Svanhild Amdal Telnes

Svanhild Amdal Telnes
Svanhild Amdal Telnes

 

 

 

 

 

 

Høyr –

her er hissige vengjeslag

når ordi skiftest,

dei flyg som flaksande

kråkur over

fjorden.

 

Nei, skal ein leva

i lag bør ein te seg,

kan byte beiner

og halde bannordi

for seg sjølv.

 

 

Svanhild Amdal Telnes