4 Tabellar

4.1 Skriftspråk

4.1.1 Skriftspråk privat etter landsdel 1957*
4.1.2 Bruk av nynorsk og bokmål privat etter landsdel og klasse 1957
4.1.3 Skriftspråk privat etter landsdel og region 1995
4.1.4 Skriftspråk privat etter landsdel og region 2002
4.1.5 Skriftspråk privat etter landsdel og region 2005
4.1.6 Skriftspråk privat etter landsdel og region 2012*
4.1.7 Skriftspråk privat etter landsdel og region 2013*
4.1.8 Skriftspråk privat etter landsdel og region 2014* 


4.2 Demografi

4.2.1 Folketal i kommunar etter tenestemål 1933–
4.2.2 Folketal i nynorskkommunane 2001–
4.2.3 Innvandrarar etter bakgrunn i nynorskkommunane 2001
4.2.4 Innvandrarar etter bakgrunn i nynorskkommunane 2009
4.2.5 Innvandrarar etter bakgrunn i nynorskkommunane 2015*
4.2.6 Ønske om bustad i framtida hos vidaregåande-elevar i indre Agder 2012* 
 

4.3 Landsdelar og regionar

4.3.1 Regionale trekk ved nynorsk skriftkultur 1910–
4.3.2 Oppslutning om nynorsk etter landsdel 1965–1989
4.3.3 Oppslutning om nynorsk hos Høgre-veljarar 1969–1980
4.3.4 Den språkdelte kulturen i Noreg 2015* 


4.4 Folkerøystingar, val og meiningar

4.4.1 Folkerøystingar om språk i kyrkja etter landsdel 1892–1954*
4.4.2 Resultat av folkerøystingar om opplæringsspråk etter landsdel 1965–

 

4.5 Utdanning

4.5.1 Elevar i grunnskulen etter språk og landsdel 1910–2012
4.5.2 Prosent nynorskelevar i grunnskulen etter landsdel 1910–
4.5.3 Elevar i gymnas og vidaregåande skule etter landsdel og språk 1968–*
4.5.4 Elevar i nynorskkommunar etter språk 1993–2008
4.5.5 Grunnskule-elevar i grunnskulen etter språk, landsdel, fylke og kommune 2001–2011*
4.5.6 Elevar i vidaregåande skule etter landsdel og språk 1996

 

4.6 Offentleg forvaltning

4.6.1 Tenestemål i kommunar etter landsdel 1922–2010
4.6.2 Tenestemål i kommunar etter landsdel 2015–*

 

4.7 Presse

4.7.1 Aviser med nynorsk redaksjonsspråk etter landsdel 1900–
4.7.2 Lokale fådagarsaviser etter landsdel og språk 1952–2008*

 

4.8 Kyrkje og religion

4.8.1 Kyrkjesokn etter landsdel og språk 1928–2015

 

4.9 Språk- og kulturinstitusjonar

4.9.1 Medlemer i Noregs Mållag etter landsdel 1918–2012

 

4.19 Historisk statistikk

4.19.1 Oppslagsord i Ivar Aasens ordbøker etter landsdel 1850–1873
4.19.2 Ivar Aasens inndeling i språkområde 1855
4.19.3 Tidlege nynorskbrukarar etter landsdel 1880–1885
4.19.4 Bøker på nynorsk etter landsdel 1880–1914
4.19.5 Regionale trekk ved nynorsk skriftkultur 1930–1996
4.19.6 Folketalsutvikling etter sentralitet og tenestemål 1970–2000
4.19.7 Den språkdelte kulturen i Noreg 2008 

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur