Vaar

(Dikt, 1885)

Av Jørund Telnes

  

Høyr, dæ knepp i laasen!
Husk utav baasen!
Louve sprett i aasen;
der durar fossen fri,
der stend'e blomen bli,
aa grase dæ grøne.

 

Vaarklokka timar,
aasanne glimar
aa hjuringen rimar.
Fuglann borti holti kve,
goukjen gjel saa vent fraa tre,
aa huldri gjæng aa lokkar.

 

Soli skin i min gar,
soli skin i din gar,
aa orm seg i tuva ringar,
fløyta vent fraa skogjen læt,
saa han stend i doggji græt,
aa bekkjen gla seg svingar.

  


Frå Lesebok i det norske folkemaal for høgre skular ved Arne Garborg og Ivar Mortenson. Kristiania: Forlagt av Huseby & Co. limit. 1885. Elektronisk utgåve 2002 ved Jon Grepstad