Valle 1844

Valle 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 26.11.1844

Jeg havde ventet at finde et gammeldags Sprog i denne saa stærkt afsondrede Fjeldegn, og denne Forventning slog heller ikke Feil. Uagtet jeg ikke forhen havde nogensomhelst Prøve af det Sætersdalske, og uagtet jeg ikke havde det Held at træffe nogen oplyst Mand, som kunde lette mig Indsamlingen, var dog den Ordsamling jeg havde herfra, større end nogensomhelst anden, som jeg i ligesaa kort Tid havde tilveiebragt.

En Seminarist, som boede her i Egnen, lærte jeg først at kjende, da jeg var næsten færdig at reise. Det er Skade, at man her som alle andre Steder har den falske Mening, at jo mere gammeldags Sproget er, desto styggere og mere forvansket er det tillige. Jeg havde stor Lyst til at samle endeel af de Stæv og Viser, som skal have været meget talrige i denne Egn, men jeg kunde ikke faae fat paa noget sligt; thi deels ere de gaaede af Brug og forglemte, deels vil man ikke ud med dem, da man anser dem for at være for hæslige eller for bondske til at opskrives.

Man yttrede saaledes megen Uvillie over en Reisende, som for nogen Tid siden havde samlet og udgivet nogle Beretninger om Skikkene i denne Egn tilligemed nogle Bryllupsvers.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

ratlè, adj. slet, ussel

snaudt, adv. knap, neppe

snodig, her i Betydn. brav, dygtig

Valle 1844