Trondheim 1845

Trondheim 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 11.11.1845

Jeg trøster mig med, at Opholdet her skal blive nogenlunde behageligt, da her nemlig ere saa mange, som interessere sig for den Sag, som jeg har for mig.

De Mænd, som jeg forhen har nævnt, ere allesammen særdeles hyggelige at omgaaes med, og jeg har hos enhver af dem været modtagen med særdeles Venlighed og Velvillie. Det er noget mere hyggeligt at komme til slige Folk end til de halvdannede eller udannede Smaatyranner paa Landet og i Smaabyerne.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Olreip (oo), n. Læder-Reb. Band eller Snor af Remmer. Tronh. I Østerdalen Olreep. G. N. álreip; s. Ol.

angersam, adj. ømsindet, tilbøielig til Anger; ogsaa angerfuld, fortrydelig. Trondheim

brutla, v. n. (ar), arbeide med noget, slæbe, have Besvær. Trondheim

Trondheim 1845