Tromsø 1851

Tromsø 1851

Dagboksitat, Ivar Aasen, 13.7.1851

Endelig kan jeg da fortælle, at den saa længe omtalte Reise til Nordlandene virkelig er fuldført, og jeg kan saaledes skryde af at have varet oppe i det høie Norden lige til Tromsøe, at have talt med Saltværinger, Skolper, Lofotinger, Senjinger og Trumsinger, at have seet Solen staae høit paa Himmelen ved Midnat, og at have tilbragt omtrent en Maaneds Tid under en, saa at sige, stedsevarende Dag.

13. Til Tromsø Kl 5 om Morgenen. Stærk Regn paa Veien. Faaet Huus hos Høker U. Rist.

14. I Tromsø. Talt med Christie, Trosdal, Nielsen o. fl. En Udflugt til Gaarden Tresletten, i Selkab med Christie og flere. Vakkert og meget varmt Veir.

15. Talt med Klokker Bjørke (fra Sdm.), Uhrmager Kvarme og fl. Læst Svenska Folksagor och Äfventyr af Hyltén-Cavallius og Stephens. Eddalæren af F. Magnus[s]en.

16. Søbad. Hos Christie faaet "Æsthetiske Smaablomster".

17. Læsning. Fremdeles stærk Varme (21 Grader i Skyggen).

18. Forberedelse til Hjemreisen. Afsked med Christie og Bjørke. Ombord i "Prinds Gustav" og afreist Kl. 7 om Aftenen. Erindring: Tromsøs Omegn, vakker og vel bebygget; Tisnæs, Balsfjorden, Malangen, Gibostad (Midnat). Godt Veir.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Andstraum (Annstrøm), m Modstrøm / (Meget brugl. i Lofoten og Senjen):

bregde, v. n. forandres eller nærme sig til noget andet; ligne, slægte paa. Dæ bregde paa vaart Maal. Senjen.

Fjellrakke, m. Hvidræv. S.

Havkatt, m. er i Lofoten og Senjen det samme som Haagylling (Chimæra).

sjøvakker, adj. som seer godt ud paa Søen; om Baade og Fartøier.

Tromsø 1851