Tinn 1855

Tinn 1855

Dagboksitat, Ivar Aasen, 27.6.1855

Jeg var kun tre Uger borte paa Reisen i Tinn og Nummedal; det gik som det pleier: jeg havde stor Vanskelighed for at slippe ind og faae standse nogensteds; derfor blev Opholdet kort, og Reisen gik fort, og intet blev gjort; og saaledes kom jeg,som sagt, atter for tidlig hjem, som jeg pleier.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

andløgje, paaføre Latter. Du a. me. Tinn

blædre, v. fjase = tøva. Tinn

Fugleljo. Tinne, Num./

Leie, f. en kjedelig Person. Tinn

Skrimsle, svag Lysning. Tinn

vaarskjot, som groer tidlig. Tinn

Tinn 1855