Sogndal 1842

Sogndal 1842

Dagboksitat, Ivar Aasen, 22.10.1842

Blandt Mærkeligheder af nyere Slags Kunde man maaskee nævne Præstegaarden, da den er overmaade smukt beliggende og tillige smukt bebygget. Et mærkeligt Sted af en mindre hyggelig Art træffer man en Fjerdingmiil ovenfor Fjæren, tæt ved Bygdeveien, nemlig et Rettersted, hvor en Giftblander fra Gaarden Eggum for nogle Aar siden blev halshugget, og hvor en Stage med et Hjul paa endnu stod opreist.

Sogndølerne vide meget at fortælle, om hvilke Anstalter der vare trufne ved denne Leilighed, hvilken Mængde Folk der var samlet, og hvilke Følelser det Hele foraarsagede.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

Ekkjebose, m., om en ung Enkemand. Sogn.

faagjeten, adj. lidet bekjendt, sjelden omtalt. Sogn.

fedla paa, synes om, have Lyst til. Sogn

færafusen, adj. reiselysten Sogn

rængja, v. a. vende om, vende Vrangsiden ud. Sogn

Sogndal 1842