Seljord 1845

Seljord 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 22.1.1845

Mærkelig er Telebøndernes Sands for det Nationale eller Folkelige i Sæderne og Sproget. "Fræmmindlag", "Fræmmindnavn" og "Fræmmindmaal" er saaledes foragtede Ting, og man træffer ofte her paa smagfuldt dannede nationale Udtryk, hvor de andensteds mangle. Fremmede Mandspersoner med moderne Dragt og Sprog hedde med et fælles Navn "Fantar", Kvindfolk af samme Sort ere "Fæntur".

Man gjør meget af Selskab og Fornøielser, Dandselag holdes ofte, og her findes ret dygtige Spillemænd. Man har et Musikstykke, som paa Grund af et Sagn kaldes "Kivlemøianne", hvilket fortjente at undersøges af en Musikkjender, om ikke for andet, saa dog fordi at Tellemarkingen anseer det som det smukkeste Spil, der er til. Det syntes mig at ligne en Ouverture eller et Koncertstykke for flere forskjellige Instrumenter.

Folket har desuden en særdeles Lyst til Viser og Sange; der findes endog (hvad man andensteds savner) en Række af gamle Kjæmpeviser, som dog nu ere saa sjeldne, at de snart vilde været forsvundne, hvis de ikke bleve opskrevne. En Jomfru Crøger har imidlertid foretaget sig at samle dem; Præsten Landstad har siden havt dem under Behandling og vil formodentlig besørge dem udgivne.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

Rækling, m. en Stakkel, En som ikkje duer noget. Ræklingje. Tel. Jf. G. N. rækr: forkastelig.

Seljord 1845