Søvika, Alstahaug 1846

Søvika, Alstahaug 1846

Dagboksitat, Ivar Aasen, 5.9.1846

5. Udreist tidlig fra Bjørøe og ankommen om Aftenen til Alstahaug (el. Hellesvigen) (40 Sømile fra Beian). Paa Nordre Folden var stærk Søgang, der dog ikke var saa følelig efter at Vinden havde vendt sig. Siden blev ogsaa Veiret bedre. Hullet paa Torghatten kunde vi tydelig see; Søstrene paa Alsten vare derimod lidt tilhyllede med Taage.

I Hellesvigen kunde jeg ikke faae Herberge, derimod kom jeg efter meget Omstreifen til at logere i Søvigen hos Landhandler Blix. 6. I Alstahaug Kirke, hvor Kapellan Dietrichson prædikede og Præsten Gaarder overhørte Ungdommen.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

aavra, v. n. om Solen, gaae op.

bufast, adj. bofast, om en Mand, som har det nødvendige til Huusholdningen og tillige er gjeldfri. Helgeland

fræk, adj. frisk, livlig, blomstrende især om Ansigtsform. Nordland

Gjøik, m. en særegen Art Sang, som bruges av Finnerne. Nordland

aabello, adv. overmaade, usædvanligt

Søvika, Alstahaug 1846