Ottersøya, Nærøy 1851

Ottersøya, Nærøy 1851

Dagboksitat, Ivar Aasen, 21.7.1851

Til Folden, forbi Stoppestederne Anklakken, Kobberdal, Alstahaug, Brønøsund, Gutvigen, Nord-Krogøen og Bjørøen. Stygt Veir om Morgenen, men siden (fra Alstahaug) godt Veir og en meget fornøielig Reise. Sovet om Morgenen til Kl. 7 (ved Kobberdal).

Igjennem Brønø havde vi Musik ombord, en Række af flade skovklædte Øer paa Siderne, og en Flaade af Nordlandsjagter i Forveien. Standset et Par Timer i Ottersøen (ved Kraakøy). Liden Sø paa Folden.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

fjølg, adj. mandstærk; mange. Namdal

kjona, v. n. og a 1) sysle, arbeide smaat; ordne tillave noget. 2) forhverve, skaffe sig noget. Namdal

Ottersøya, Nærøy 1851