Nissedal 1845

Nissedal 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 20.1.1845

Veien gaar langs med den østlige Side af det fire Miil lange Nisservand, som nu var iislagt, men ikke endda befaret med Hest. Veien er temmelig smal, men godt fremkommelig og holdes aaben med Sneplog. Paa eet Sted gaar den over en temmelig høi Klippe, hvorfra man har en frygtelig Udsigt lodret ned i Vandet. Om Aftenen ankom jeg temmelig forfrossen til Gaarden Bakka i Nærheden af Nissedal Kirke, og var saaledes endelig indtraadt i Tellemarken.

Endskjønt Nissedal regnes til Tellemarken, har dog Folket her mest tilfælles med Beboerne af østre Raabygdelaget, i Henseende til Sprog og Klædedragt. Landet har heller ikke endnu den storartede Natur som i det egentlige Tellemarken; dog begynde Fjeldene allerede her at stige høiere end i Raabygdelaget; man seer i Nissedal adskillige Høider som gaae op over Skovgrændsen. Store Skove af Gran og Furre omgive Vanddraget lige fra Aamlid, især paa de store Flader eller Moer langs Elven; i Bakkerne har man tildeels Partier af Løvskov.

Forøvrigt har Landet det samme mørke eensformige Udseende som i de fleste Egne af Kristiansands Stift. En uendelig Række af Bakker og lave Bjerge, bevoxede enten med den mørke Barskov eller med det endnu mere eensformige Lyng - er det man sædvanlig seer paa denne Kant af Landet.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

Røda, f., Tale, Samtale G.N. ræda. Oftei Fleertal Rødor: Snak, Historier. Tel. (Rø’ur).

næpen, adj. 1) nem, rask, behændig. 2) nøiagtig, punktlig; f. Ex. om en Vægt (Bismer), som viser enhver ubetydelig Forskjel i Tyngden. Tel. Sv. näpen: net, fiin.

gamansam, adj. morsom, lystig, spøgefuld. gamasam’e. Rbg. Tel.

Òv-pris, m. overmaade høi Priis.

Nissedal 1845