Nes 1845

Nes 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 28.5.1845

Alle de Hallinger, jeg kom i Tale med, vare venlige, muntre og snaksomme Folk. Man har imidlertid hørt eller læst adskillige ufordeelagtige Domme om disse Folk, og det maa vistnok være sandt, at Sæderne have været raae og vilde i denne Egn, og at de tildeels kunne være det endnu. Oplysningen skal være liden, og begynder først nu i den senere Tid at komme sig noget. En livlig munterhed er herskende i Egnen og man driver meget paa Legemsøvelser og Lege.

Hallingdandsen fik jeg ret god Anledning til at see i dens egentlige Hjem; det traf sig saaledes at der var Exercitie paa Næs, næsten den hele Tid da jeg var der, idet Recruter, Soldater og Landeværn afløste hinanden. Ved denne Leilighed var der meget jævnlig Dands paa Exerceerpladsen, og der blev gjort mangt et forsvarlig Hallingkast, endogsaa af gamle Folk.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Straumt, Strøymt. Nes

Andgjeine, f. en Modsiger. Hallingdal

Andsyning, f. modsat Side i Horizonten. Hallingdal

Andvakjen, søvnløs. Hallingdal

Nes 1845