Mossige, Time 1844

Mossige, Time 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 18.9.1844

Jæderen seer saaledes ud som en Havbund, der er kommen til at ligge for høit oppe. Mit Ophold paa Jæderen var mig meget behageligt, som det altid er, naar man kommer til at være hos en Mand af Oplysning og en munter hyggelig Familie. Der synes i denne Egn at være mange Bondefamilier, som udmærke sig fra Mængden ved særdeles Kundskab og Dannelse. Blandt flere Exempler herpaa vil jeg især omtale en gammel Kone, hvis klare fleersidige Anskuelser af forskjellige Ting jeg havde Anledning til at høre.

I et simpelt, flydende og smagfuldt dannet Bondesprog talede hun, i Anledning af de nylig afholdte Storthingsvalg, om forskjellige offentlige Anliggender, og det med en Fordomsfrihed, Indsigt og tillige Beskedenhed, som selv iblandt de saakaldte "mere dannede" er sjelden at høre.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

radla, v. n. snakke, sladre. Rogaland

Skògje-laatt, m. en høi Latter. Rogaland

Mossige, Time 1844