Mjelde, Osterøy 1843

Mjelde, Osterøy 1843

Dagboksitat, Ivar Aasen, 20.5.1843

I Haugsvigen kom jeg til at opholde mig hos særdeles skikkelige Folk og havde det her temmelig behageligt. Da her i disse Dage holdtes Thing paa Gaarden Mjelde, tog jeg mig hver Dag under Thinget en Tur til dette interessante og smukt beliggende Sted.

Jeg kom her i Bekjendtskab med en utmærket Almuesmand, Johannes Vesæt, som jeg efter Indbydelse engang fulgte hjem til hans Bopæl, der ligger et godt Stykke oppe i Dalen. Adskillige Sange, som denne Mand har forfattet, vise en overordentlig Aand og tillige udbredte Kundskaber; og alligevel fører denne Mand den samme simple Dragt og Levemaade som hans Sambygdinger.

I Haugsvigen kom jeg ellers i Bekjendtskab med Klokker Harbitz, Kapellan Hveding og Præsten Hammer; den sidste viste imidlertid ikke synderlig Interesse for mit Forehavende. 

Ord frå staden

blesk, adj. læspende, som ikke taler reent. Nordhordland

Heia, f. et letsindigt Fruentimmer, Nordhordland

Mjelde, Osterøy 1843