Litlebergen, Meland 1843

Litlebergen, Meland 1843

Dagboksitat, Ivar Aasen, 21.6.1843

Husene ere her ogsaa sædvanlig smaa og uanseelige, hvilket dog synes mere at grunde sig paa gammel Skik end paa Fornødenhed; thi Indbyggerne ere for en stor Deel temmelig velstaaende, og adskillige Registreringer og Skiftebreve, som jeg havde Anledning til at see, viste en ikke ubetydelig Formue.

Disse Folk sætte imidlertid helst sin Formue i Penge og fast Eiendom, hvorimod de med megen Forsigtighed afholde sig fra al Stads og alle kostbare Bekvemmeligheder.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

fust, adv. heftigt, voldsomt

Litlebergen, Meland 1843