Lerestvedt, Arendal 1845

Lerestvedt, Arendal 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 9.1.1845

Om denne Reise er ikke mere at sige, end at den gik lykkelig, uagtet der ikke altid blev faret saa forsigtig frem; især da man i en tyk Taage og seent om Aftenen kjørte vildt paa et Vand, hvor man tvivlede om, at Isen paa visse Steder ikke var heel nok.

Landets Beskaffenhed og alt det øvrige i disse Egne er ellers bekjendt nok, da det ligger midt i Veien for de skrivelystne Reisende. Jeg fandt her ingen Ting at udrette for min Reises Hensigt; thi jeg fandt hverken Bønder eller Bondesprog, men blot fornemt talende Folk.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

gresk, adj. i Betydn. prægtig, herlig, ypperlig. Nedenes

Hùg-værk, m. Bekymring, Uro i Sindet

Høve, n. Lykketræf, Slump

Lerestvedt, Arendal 1845