Løken, Vestre Slidre 1845

Løken, Vestre Slidre 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 6.8.1845

Forøvrigt synes Valdreserne at være ligefremme, venlige og muntre Folk. Ligesom andre Fjeldboere sætte de megen Pris paa Legemsøvelser og Styrkeprøver. Den Skinsyge, som forekommer paa andre Steder imellem Folk fra forskjellige Egne, skal her vise sig paa en interessant Maade.

Man fortæller saaledes, at naar Beboere af et Sogn ere sammen, udgjøre de forskjellige Partier, da kun de som ere fra samme Bygd holde med hverandre. Ere derimod Folk fra forskjellige Sogne sammen, da ophøre Bygdepartierne, og alle af et Sogn ere da enige imod dem som ere af et andet Sogn. Har man derimod Folk af et andet Præstegjeld for sig, da slaae atter Sognepartierne sig sammen imod de andre.

Ogsaa naar Folk af forskjellige Egne endelig komme udenfor Valders, f. Ex. til Sogn, da sammensmelte alle Partier; alle Valdreser ere da enige og ansee hverandre som Venner, men alene Sogningen (eller hvilkensomhelst anden) for deres Fiende.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

fyseleg, adj. behageleg, vakker. Valdres

kurr´, adj. stille, rolig, stilltiende. Valdres

Løken, Vestre Slidre 1845