Kristiania, Oslo 1845

Kristiania, Oslo 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 19.7.1845

19. Gaaet fra Jonsrud til Kristiania, hvor jeg ankom en Stund efter Middag. Den første jeg søgte efter, var Alstrup, som jeg endelig efter meget Omsvæv fandt i et Huus i Øvre-Voldgade. Talt med Student Iversen og med Velander. I Selskab med Alstrup besees Fæstningen og adskillige andre Steder. Logis hos Høker A. Petersen i Grændsen.

9. Søndag e. T. i Byens Kirke, hvor Præsten Bjørn prædikede til Høimesse og Kand. Halling til Aftensang. Beseet Byens Kirkegaard m. m. 21. i Thinget, hvor Toldtariffen behandledes. Talt med Mossige og Halkjelsvig. Cappelens Boglade. Efter Middag i Selskab med Alstrup i Tøien Have. Siden hos Prof. Holmboe paa hans Landsted. Leveret nogle skrevne Sager til Eftersyn.

22. hos Mossige og Ueland, siden i Thinget til Kl. 1. Derefter i Selskab med Alstrup i Slottet; siden en Stund hos Sjur Halkjelsvig (i Rødfyldgaden) og derefter atter i Thinget til Aften.

23. Hos Eiler Sundt fra Kl. 9 til 2. Siden talt med Stud. Leganger og i Selskab med ham i et Søbad. Efter Kl. 5 hos Prof. Holmboe paa Landstedet, hvor jeg nu fik mine Skrifter tilbage.

24. i Thinget (Odelsthing) til Middag. Siden lige til Aften hos Vesæt og Aga paa Hammersborg.

25. i Thinget; siden paa Bogladerne. Forgjæves søgt efter Prof. Munch. Cand. Unger var borte paa en Reise; Asbjørnsen ligeledes.

26. atter i Thinget. Efter Kl. 4 hos Prof. R. Keyser i Skippergaden. Det var overmaade fornøieligt at tale med denne Mand.

27. I det katholske Kapel (Mons). Efter Middag hos Alstrup og Iversen med Velander. Forberedelse til Afreisen.

28. Reist fra Byen til Jonsrud. Meget tungsindig. Alstrup fulgte mig et langt Stykke paa Veien.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

matgrann, kræsen paa Mad

Rækling, m. en lang Spiger.

storfallen, stor af Væxt

Kristiania, Oslo 1845