Kjerringøy, Bodø 1851

Kjerringøy, Bodø 1851

Dagboksitat, Ivar Aasen, 27.6.1851

Til Grøtø og videre til Svolvær, hvor vi kom til Klokken 2 om Natten. Veiret ustadigt og tilsidst en Storm med megen Søgang paa Vestfjorden.

En stor Mængde Dækspassagerer, som befandt sig ilde. Erindringer: Bodø med vakker Omegn, Salten med høie og spidse Fjelde, Kjeringø, Grøtø, Vestfjorden. I Bodø hvilet i flere Timer.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Aarmole (ó), m. Rest, Levning, Stump. Nordl. (Salten).

Brom (oo), m. Bregne. Nordl. (Salten). Ellers Blom og fl., s. Burkne.

Feim, m. Anstrøg, Antydning til noget (= Keim, Snev). Nordl. (Salten).

Fitjung, m. 1) Sko av Fodskind eller Beenlinger (= Fetesko). Nordl. (Salten). – 2) Svøb omkring Haandleddet (= Vevlung). Nordl. (?).

naakald, adj. meget kold, gjennemkold; om Lemmer. Nordl. (Salten)

Kjerringøy, Bodø 1851