Kabelvåg, Vågan 1851

Kabelvåg, Vågan 1851

Dagboksitat, Ivar Aasen, 2.7.1851

Reisen var i det Hele ganske behagelig, (og jeg mærkede heller ikke denne Gang nogen slem Virkning paa [min] Helbred; tvertimod synes jeg at have havt ganske godt af denne Tur.)

Mit Udbytte af samme var en 300 Ord fra Lofoten men forresten intet videre, undtagen det at man kan skryde af at have reist en 150 Sømile mod Nord og tilbage igjen, at have seet Solen høit oppe ved Midnat og at have tilbragt henved en Maaned under en stedsevarende Dag.

Forøvrigt er ogsaa Naturen i Nordland saa mærkelig, at det vilde være galt ikke at have seet den, naar man har seet saa meget andet.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Brimhest, m. stor Havbølge, som støder tilbage fra Landet. Lofoten 

Kabelvåg, Vågan 1851