Haugesund 1852

Haugesund 1852

Dagboksitat, Ivar Aasen, 24.8.1852

21. Kommen til Haugesund (Kl. 3 1/2 om Morgenen). Hvilet en Stund hos Smeden Jensen; siden gaaet til Grinde og derfra tilsøes til Skjold. Besøg hos Berg.

22. I Skjolds Kirke: Berg. Meget Folk. Varmt Veir.

23. Fornøieligt Ophold i Præstegaarden.

24. Tilbage til Haugesund (2). Herberge hos Hr. Kristiansen.

25. Beseet Haraldshaugen, som er noget udjævnet og tillagt til Ager. Hellen paa Gar er 5 3/4 Alen og 2 1/4 Alen.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

Flyssa, f. en Vaskeklud. Rogaland

higra, v. n. lee (om en dæmpet Latter). Rogaland

radla, v. n. snakke, sladre. Rogaland

Skògje-laatt, m. en høi Latter. Rogaland

Haugesund 1852