Fokstua, Dovrefjell 1845

Fokstua, Dovrefjell 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 4.11.1845

Naar man kommer nord over de store Skovbakker, som kaldes Rusten ovenfor Sell, faar Dalen et mere behageligt Udseende. Herfra opad til Dovreskogen er Dalføret bredt og aabent med store Flader i Grunden og meget anseelige Fjelde paa Siderne.

Ved Skydsskiftet Lie begynder veien over Dovrefjeld; den gaaer nu paa næsten en Miils Strækning og stadigt opad igjennem en svagt hældende og med Furreskov bevoxet Lid, det saakaldte Dovremorken. Herfra kommer man endelig op paa Høiderne og seer da for det første en ret vakker Fjeldslette foran sig, deels bar og deels bevoxet med Krat.

Et Stykke længere frem øiner man en Række af Huse, som i Frastand ligne en Sæter; dette er Fogstuen, den sydligste af de saakaldte Fjeldstuer.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

blenkja v. a. og n. (er, te), 1) pudse, polere, gjøre blank Gudbrandsdalen

attkeik, adj. tilbagebøiet. Gbr.

Bolkeslaa, f. Stolpe i en Bolk mellem to Baaser. Gbr.

dei, pron. pl. (for tredie person): de (=T. sie). (…) døm, Gbr. Hedm.

Flasme, m. Fjel eller Bræt på Siden af en Slæde. Gbr. Hall.

Fokstua, Dovrefjell 1845