Feda, Kvinesdal 1844

Feda, Kvinesdal 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 5.11.1844

Fede er et vakkert beliggende og tæt bebygget Sted. Det forekom mig i Begyndelsen, at det var bare Kjæmper, som boede her; jeg spurgte efter Gjæstgiveren og ønskede at tale med ham; og kort derefter indtraadte en venlig Mand af en usædvanlig Størrelse og Førhed; en Stund derefter kom der en anden, som var endnu større og fyldigere, og da jeg om Morgenen traf disse to igjen, var der endda kommen en tredje Kjæmpeskikkelse til.

Jeg erfarede nu, at disse tre vare Brødre og havde Familienavnet Hansen. Den Familie, som jeg opholdt mig hos, var særdeles artige, velvillige Folk, og de Dage, jeg var paa Fede, er et af de behageligste Ophold paa mine Reiser.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

raten, adj. slet, daarlig (=rata). Lister, Mandal (udt. raden)

Feda, Kvinesdal 1844