Eidsvoll 1854

Eidsvoll 1854

Dagboksitat, Ivar Aasen, 14.9.1854

September. 1. Seet paa Stasen ved Jernveiens Aabning.

14. Eftermiddag afreist med Dampvognen til Eidsvold. Med Aarflot, Grønningsæter, Aandal, Neergaard, Løken og fl.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

blyren, lunken

fommelig, dum, taabelig

grannlaga, fiin; ogsaa kræsen

matgrann, kræsen paa Mad

Rækling, m. en lang Spiger.

storfallen, stor af Væxt

Eidsvoll 1854