Dønnem, Gjemnes 1846

Dønnem, Gjemnes 1846

Dagboksitat, Ivar Aasen, 22.5.1846

22. Afreist fra Kristiansund til Torvigen (2 Ml.), derfra besøgt Lensmand Neergaards Bosted Dønnum, som ligger en god Fjerdingvei fra Postveien. Neergaard var ikke hjemme, men ventedes til Morgenen, og jeg slog mig derfor til Rolighed. Følgende Dag hentede jeg mit Tøi hertil. De følgende Dage skrevet Henviisninger ved enkelte Ord til de Optegnelser af beslægtede Sprog, som jeg havde samlet af Bibliothekets Bøger i Trondhjem.

Juni. 1. anden Pintsedag). I Øre Kirke, hvor Bugge prædikede.

4. Færdig med en "Samling af Dialektformer".

10. Færdig med en ny Fremstilling af Konsonantforandringen.

13. Optegnelser om Vokalforandring m. m. Siden forskjellige Optegnelser til Grammatiken og Planen for sammes Indretning.

17.-19. Afreisen hvorpaa jeg længe var bestemt, blev ogsaa udsat fra Tid til anden formedelst slet Veir. Vanskeligt at faae Oplysninger om Sproget.

22. Forberedelse til Reisen til Ørkedalen. Neergaard forærede mig sit Exempl. af Munkeliv Klosters Brevbog.

23. Reist fra Dønnum til Stangvig (3 1/2, el. fra Torvigen 3 1/4 Mil). De første 3/4 [Mile], eller til Gaarden Øie, i Selskab med Neergaard. Tingvoldfjorden var meget grøn, hvortil Sundalselvens Vand skulde være Aarsag. Tingvold ligger i en indsluttet Bugt, omgivet af tæt Løvskov. Eidet derfra er temmelig fladt. I Stangvig talte jeg meget med Postaabneren Tochle. St. Hans Lystighed.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

forvakt, udmattet af lang Vaagen. Nordmøre

Stakall, her meget brugt om Mandfolk og især Drenge i Almindelighed. Nordmøre

Rap, n. Skred, Jordskred.

Gullhauk, Løvetand (Urt).

forvakt, udmattet af lang Vaagen.

Dønnem, Gjemnes 1846