Bergen 1844

Bergen 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 21.2.1844

Den sidste Gang jeg var i Bergen, opholdt jeg mig der omtrent en Uge. Jeg besøgte denne Gang ogsaa Theatret, hvor der opførtes "Chevalier St. Georges", og derefter "Nei", hvilket sidste vandt meget Bifald.

Da jeg nu ellers var bleven udstyret til Afreisen fra Nordhordlehn, tog jeg Afsked med mine Bekjendte i Byen, hvoriblandt Handelsbetjent Johnsen fra Evindvig havde i den senere Tid været min Fortroligste.

Hos Biskoppen fik jeg ved Afskeden en Anbefalingsskrivelse til de Embedsmænd som jeg maatte træffe i Voss, Hardanger og Søndhordlehn. Et Pas havde jeg allerede under mit første Ophold i Bergen forskaffet mig paa Politiekammeret, men formedelst mit langvarige Ophold i Nordhordlehn, var dette nu blevet saa gammelt, at det var tvivlsomt hvorvidt det vilde tilfredsstille de mistænkelige Skaffere og Lensmænd, som jeg atter kunde komme til at træffe sammen med.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

Ageløysa, f. 1) Selvraadighed, Vildhed. 2) en selvraadig, ubesindig Person. «Han er ei Agaløysa». Søndre Berg.

Alv-eld, m. 1) en vis Hudsygdom, omtrent som Fnat. Valders (Ælveld). 2) et slags Skab paa Køerne. Nordre Berg. (Isl. alfabruni).

atterlaten, lukket, tillukket. Nogle Steder «atteleten». (Nordre Berg.).

Dings n. liden vedhængende Tingest, f. Ex. en Ring, Knap, el. Løkke. Bergen Stift

evsam, adj. tvivlraadig. ævasam’e, Nordre Berg.

Bergen 1844