Bergem, Orkdal 1846

Bergem, Orkdal 1846

Dagboksitat, Ivar Aasen, 26.6.1846

Paa disse Reiser har jeg rigtignok ikke seet meget af gammeldags Skikke eller Indretninger, da Folket her nordenfjelds er langt mere paa Moden end i Bergens Stift; derimod har jeg seet mange mærkelige Egne, hvoriblandt jeg kan nævne Ørkedalen, Størdalen, Skogn og Værdalen som udmærkede ved en smuk Beliggenhed.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

illhaagaas (for illhùgast), v.n. være bekymret el. urolig i Sindet.

danske, tale fornemt. Orkdal/Gauldal

fleine, v. n. kjæle, smigre for En. Orkdal/Gauldal

ohændt, adj. ubehendig, klodset. Orkdal/Gauldal

Aate, Spissning, Æden.

finleitt, adj med fiint dannet Ansigt

Svart-sykje, f. Mistro, Jalousie

Bergem, Orkdal 1846