1875 oktober-desember

Oktober
1. I Kirken: Præstemøde.
2. Regn. Til Hr. Holm 20. dl. Krim.
3. Hos Ross. Sjuk av Krim.
4. Korrektur (4) til "Heimsyn". Krimsykja med Skjelv i Kroppen.
5. Lidt friskere. Viinkjælderen: 6.
6. Stærkere Krim.
7. En slem Nat med Andteppa og Næseflod.
8. Endda Andteppa. Endelig færdig med Gruppen "Tilstand".
9. Noget friskere.
10. Hos Velle med Kobberstad. Stort Regn.
11. Inde hos Hansen.
12. Besøg af Berner og Hølaas.
13. Storm's første Foredrag, bet. 1 dl.
14. Færdig med "Vit". Besøg af Hølaas (MaxMüllers Resultate) og Ross (Jubal, tillaans).
15. Kold Vind.
16. Müllers Wörterbuch der Aussprache: 73; Stark's Kosenamen: 75; Boehmer: Provenzalische Poesie: 35.
17. Gaaet til Frogner, siden hos Hølaas. Besøg af Rasmus Mork med Barstad og Blichfeldt.
18. Optegn. til "Vilje". Frosset.
19. Sædvanlig Uro af Flytning.
20. Storm's andet Foredrag. Frosset.
21. Uhygge af Frost.
22. Samme Pinsle.
23. Færdig med "Hug" (Vilje).
24. Hos Ross (med Eliot's Jubal and other Poems).
25. Besøg af Belsheim.
26. Sygelig af Frost. Klingenberg: Koncert [Zogbaum].
27. Korrektur (Heimsyn 5). Storm's tredie Foredrag.
28.KristianiaTheater: Iphigenia i Aulis. Hos Malling. Unrivalled Atlas: 105.
29. Større Kulde.
30. Scherrs Geschichte, sidste Hefte: 29.
31. Til Kongshavn og Bækkelaget (med Egeland). I de sidste Dage meget koldt og tørt Veir.
 
November
1. Hos Berner.
2. Færdig med "Vitring". Skarp Luft.
3. Storm's fjerde Foredrag.
4. Hos O. Hansen. Sygelig. Mildere.
5. Et Bad i Torvgaden.
6. Sanders Sprachschatz (7 og 8): 115. Mildere.
7. I TrefoldighedsKirke: Brun. Besøg af Ross.
8. Regn og Bløde. Faaet Camillas Viser.
9. Faaet Schjøtts Afsnit af den romerske Historie.
10. Storm's femte Foredrag. Besøg af Blix. Til Hr. Holm 20 dl. Lidt Snee.
11. Korrektur (Heimsyn 6).
12. Hos Cammermeyer: Clavis poetica 1 dl, 24; Lucidarius 61: Cl. Groths Briefe 76; Ost-Friesland 56; Munch's Afhandlinger(4, 2-3) 60; Nielsens Foredrag 66; Wackernagel: Althochdeutsche Lesestücke 64; Chaucer 75; London ill. Almanack 30; Cassels Almanack 18.
13. Nær færdig med "Gjerd".
14. Nordenvind og Snee.
15. Optegn. til "Vedgjerd".
16. Skindvanter.
17. Storm's sjette Foredrag (nemlig det sidste).
18. Besøg af Belsheim. Ideligt Overhæng af Egeland; atter maattet laane ham 2 dl.
19. Mildere Veir. Klingenberg: Zogbaums Koncert.
20. Vedholdt "Vedgjerd".
21. I Tref. Kirke: Prof. Petersen.
22. Besøg af Hølaas. En Spyttebak.
24. Idelige Besøg af Egeland.
25. Inde hos Vollmann. Klingenberg: Koncert. (Rungolf.) Værk i Hænderne af Frost.
26. Færdig med "Vedgjerd".
27. Stadig kold Vind.
28. Hos Ross.
29. Optegn til "Bureide".
30. De sidste to Uger jævnlig kold Nordenvind og skarp Luft.
 
December
1 "Bureide" fortsat.
3. Studeret paa "Husreide".
4. Vedvarende Tørkulde og Sandfog.
5. Klingenberg: Koncert (Ida Basilier).
6. Til Hr. Holm 20 dl. Inde hos Hansen.
9. Optegn. til "Handreide". Sneeveir.
10. Atter Kulde.
11. P. Dass's Sange (2, 1): 1 dl, 24. Hovning og Værk i Hænderne.
12. KlingenbergKoncert (atter Frk. Basilier). Skarp Kulde.
13. Hos Berner.
14. Atter samme Kulde.
15. Mildere.
16. Hos Norman i Statsrevisionen; til Wergelands Monument 1 dl.
17. Til Hr. Holm (for kommende Maaned) 20 dl.
18. Færdig med "Handreide". Jansons Fraa Dansketidi, 1 dl. Folkekalender: 52.
19. Hos Belsheim. Tøveir.
20. Blyant. Guldpenner.
21. Danske Skjemtedigte, ny Samling: 105. Blødeføre.
22. Album plattdeutscher Gedichten: 1 dl, 10. Smiths Dansk eller Norsk: 11. Regn.
23. Inde hos Unger (nu hjemkommen).
24. Aften hos Belsheim. Mildt Veir.
25. I Kirken: Essendrup. Klart og vakkert Veir; Jorden endnu bar og kun lidt rimet.
26. Samme vakre Veir. En Gangfærd til Frogner.
27. Faaet 5 Hefter af Fraa By og Bygd (No. 2 til 6, No 1 forud). Besøg af Hølaas.
28. Koldere. Længe hos J. Velle.
30. Faaet: Heimsyn. I Møllerg. Theater: Pariserliv; med Ballet.
31. Endelig færdig med "Eign". Til Sina 1 dl. Laant til Hr. Holm: 10 dl. Almanak. Atter Tøveir. I Julen meget behageligt Veir, dog tildeels taaget og mørkt. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Storm's Foredrag] Johan Storm heldt seks off. foredrag om «Modersmaalet, navnlig i Forhold til de beslægtede Sprog».
- F. Max Müller: «Über die Resultate der Sprachwissenschaft», Strassb. 1872.
- Aug. Müller: «Wörterbuch der Aussprache», sjå s. 312.
- Franz Stark: «Die Kosenamen der Ger­manen», Wien 1868 (39).
- Eduard Boehmer: «Die provenzalische Poesie», Halle 1870 (1588).
- Rasmus Jakobson Mork (1837-1930), bonde i Volda, sogemann, ættegranskar.
- Wilhelm Zogbaum (1814-90), tysk musikar («Harz-Verein»).
- «The unrivalled Atlas», Edinb. 1875 (844,4).
- Camillas Viser] gjeld Camilla Vedöe, f. Wergeland (1842-1900), som gav ut ymse dikt, t. d. «Tornerosen», Chra. 1877.
- P. O. Schjött: «Et Afsnit af den romerske Historie», Kra. 1875 (667).
- «Lucidarius», Kbh. 1849 (208).
- Groths Briefe] sjå dagbok, 17.1. og 19.1.1868
- W. G. Kern & W. Willms: «Ostfriesland. Wie es denkt und spricht», Bremen 1876 (1041).
- R. Nielsen: «Folkelige Foredrag», Kbh. 1875  (1134). 
- W. Wackernagel:  «Althochdeutsche Lesestücke», Basel  1875  (440). 
- Chaucer: «The Prologue» etc, Oxf. 1875 (472).
- Vollmann] A. Vollmann, kjøpmann i Kra.
- Ida Basilier Magelssen (1846-1928), norsk-finsk songarinne.
- Nils Norman (1839-1912), frå Kr.sund, kopist i statsrevisjonen, stort. referent.
- K. Janson: «Fraa Dansketidi», Bg. 1875.
- H. P. Holst: «Danske Skjemtedigte», Kbh. 1875 (1419).
- «Album plattdeutscher Dichtungen», Lpz. 1869 (1506).
- S. Birket Smith: «Spørgsmaalet Dansk eller norsk», Kbh. 1875 (252).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009