1874 juli-september

Juli
1.Besøg af Hjelle.
2. Optegn. af Diplom.
3. Hos Berner; til Jansons Reisefond 2 dl.
4. Illustr. Reisehaandbog 2-60. Tordenveir.
5. Hos Sexe.
6. Fanetog og Stads for Dronning Josefine.
7. Besøg af Vigfusson; siden med ham hos Unger.
8. Brække (Morgen-Aviser): 5.
9. Omsyn efter Værelse. Fotografiesyning 6. Klingenberg Theater: Nervøse Fruer, og: Fætter Jaques (Fredrikson).
10. Aftenbladet havde en Lexe om Landsmaalet.
11. Indkaldt til Lagretten; sluppet. Besøg af Blix.
12. Koncert af Italienere (Signora Donadio &c.) paa Klingenberg. Stærk Regn.
13. Brev frå Departementetom Stipendiet.
14. Omsyn efter Huus.
15. Samme Tidsspilde. Besøg af Blix.
16. Besøg af Hølaas.
18. Rygh om det Trondh. Selskab: 12.
19. Stor Varme.
20. Robinson Crusoe 15. Talt med Hans Mo.
21. Bibliotheca philologica (2/73): 54. [Schultze:] Idiotikon fra Thüringen: 29.
22. Hos Unger med Vigfusson. Korrektur paa Viglunds Saga.
23. Korrektur &c.
24. Hos Blix. Til Hr. Holm 18 dl.
25. Hos Berner.
26. Klingenberg Theater: Det første graa Haar; Det hvide Halstørklæde. Soiréen i Kåkbrinken.
27. Liden Udretning.
28. Besøg af Jfr. Wool.
29. Usædvanlig Regn.
31. Denne Maaned meget varm, i sidste Tid ogsaa meget regnfuld. I Banken 250 dl.          
 
August
1. Besøg af A. Clausen, Hølaas, Dahly (fra Decorah).
2. I Tøien. B. Aakre ude.
3. Besøg af Hølaas, Chr. Olsen og O. Sveinson og fl.
4. Besøg af Torvig, Torkildsen og Matthiesen.
5. Besøg af S. Petersen, siden O. Sommer. Klingenbergs Theater (med O.Sommer):En ung Mands Roman.
6. Korrektur til Jensens Læsebog.
7. Talt med O. Glosemot. Lærermødet sluttet.
8. Optegn. af Dagbøger.
9. Hos Joh. Velle.
10. Ordning af Optegn.
11. Af gamle Skrifter.
12. Optegn. af Stjorn.
13. Vedholdt.
14. Personsnavne.
15. Til Hr. Holm 18 dl.
17. Navne af Diplom.
18. Værk i Magen. Besøg af Mannhardt og S. Bugge; siden af Ross og Arctander.
19. Personsnavne.
20. Sygelig.
21. Friskere.
22. Atter sygelig.
23. Friskere. Hos Berner.
24. Personsnavne. Besøg af Egeland.
27. Seet efter Averteringerne.
28. Besøg af M. Skar.
29. Færdig med Optegn. af Diplom. Kjøligt.
30. Atter Egeland.
31. Navneregister. Sidste Deel af Maaneden noget kjøligt. Endnu ingen Udsigt til Flytning. 
 
September
1.Navneregister. Papir.
2. Meget Regn. Til Egeland 1 dl. Samme Regnveir.
4. Atter til Egeland 1 dl.
5. Hos Fuldmægtig Eriksen. Besøg af I. Høyem.
6. MøllergadensTheater: Aagaats Datter.
7. Tillæg til Personsnavne.
8. Besøg af Stavseth.
9. Navne.
10. Stedsnavne. Meget Regn.
11. Regn.
12. Korrektur for M. Skar. Til Egeland 5 dl (forhen 2).
13. I Ulevols Kirke: Moe. Hos Blix.
14. Hos Berner.
16. Besøg af Moer Gaarder fra Toten. Talt med Dr. Sauerwein.
18. Atter Regn.
19. Besøg af Ross og Blix.
20. Besøg af Egeland.
21. Optegn. af Eysteins Jordebog.
22. Hos Unger. Til Hr. Holm 18 dl. Ogsaa hos Berner.
23. Besøg af Hølaas.
25. Historisk Tidsskrift (3,2), og Storms Karlamagnus og Thidrikssaga, betalt 1 dl.
26. Færdig med Eystein.
27. Tre Nummer af Götheborgs Handelstidende, tilsendt. Ellers i Tøien. Besøg af Hølaas.
28. Hos Unger (Annaler 1854).
29. Regn. Utidig.
30. Regn. Sygelig. Maanedens Veir omvexlende og meget Regn, tildeels nogen Kulde. 
 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hjelle] Peder Olson Hjelle (1821-83), frå Dalsfjorden, bonde, skreiv songar og religiøse oppbyggingstekstar («Bønner, Betragtninger og Sange», R. Hjelles Forlag, Volda 1888).
- Reisefond] innsamling til Kr. Jansons Islandsferd.
- Johan Gustaf Fredrikson (1832-1921), svensk sksp. og teatersjef.
- Aftenbladet] 9. juli, nr. 156 under «Kristiania»-spalten ein kommentar til eit målmannsmøte på Litlehamar.
- Bianca Donadio (f. oml. 1844), kjend ital. koloratursongarinne.
- K. Rygh: «Bidrag til det throndhjemske videnskabsselskabs historie», Thr. 1874 (797).
- Robinson Crusoe] av D. Defoe.
- M. Schultze: «Idioticon der nord-thüringischen Mundart», Nordhausen 1874 (418).
- Dahly (fra Decorah)] truleg ein norsk-amerikanar (Dale?).
- Torkildsen] truleg Arnfinn Torkjelson (1823-86), frå Vang, Valdres, lærar og klokkar i Hof, Toten.
- Matthiesen] uvisst kven, kanskje Knut Mathiassen (f. 1834), frå Askvoll, lærar i Stavanger.
- Adolf M. St. Arctander (1847-1919), frå Hadsel, c. theol. 1872. seinare skulestyrar.
- Gabriel Egeland, ein ung mann som I. Aa. hjelpte.
- Fuldmægtig Eriksen] Ole Chr. Erichsen (1823-75), fullm. i finansdept. Eit brev frå han (5. sept.) fortel at I. Aas. har tenkt å tinga husvære hjå han.
- Stavseth] truleg Knut D. Stafseth (1836-1916), utskiftningsformann, gav seinare ut ei gåtesamling og nokre spel­stykke (på voldamål).
- G. Storm: «Sagnkredsene om Karl den Store og Didrik af Bern», Kra. 1874 (135).
- V. R[ydberg]: «Det norska målsträfvet» 1-3, i «Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning», 1874, nr. 214-216 (16., 17. og 18. sept.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009