1874 januar-mars

April
1.Album Vocabulaire: 1 dl, 48.
2. Snee og Søle.
3. I Tref. Kirke: Andersen.
4. (Paaskeaften).
5. I Kirken: Tandberg. Regn og Slud.
6. Besøg af Aarflot, Daae og fl.
7. Optegnelser.
8. Besøg af Hendriksen.
9. For Dagbladet (1. Halv.): 1 dl, 60.
10. Optegn.
11. Sjukleg, Trutning i Blaasa. Fra Möbius: Islendingadrápa.
12. Friskere.
13. Besøg af Blix. Hos O. Hansen.
14. Paa Bibl. Höpfners Tidsskrift, 2 (1870).
15. Besøg af O. Sommer.
17. Til Vertinden 18 dl.
18. Heimsyn vedhaldet.
19. Lesnad.
20. Paa Biblioth. Kuhns Tidsskrift, 20. B. fra Unger: Grimm, 4, 1-6. Besøg af Høyem.
21. Uro af Flytning i Huset. Hos Unger.
22. (Heimsyn).
24. Til Oplysningsselskabet 1 dl.
25. Besøg af Ross. Færdig med "Jordbolkarne".
26. Lesnad.
27. Koldere.
28. Diplomatatarium (8,2). Besøg af Daae.
29. Optegn. til Steinriket.
30. Paa Bibl. intet faaet. De sidste Dage koldt. Forhen mildt og vakkert. Løvspring paa Hegg og flere Træer. 
 
Mai
1.Kold Vind. Optegnelser.
2. Optegn.
3. Større Kulde.
4. Paa UniversitetetHaupt's Tidsskrift, 13. Bind. Koldt Veir.
5. Stræv med en tilsendt Viglunds Saga. Blytts Flora (2): 60. Sørensens do. 36. Frosset.
6. Besøg af Aarflot.
7. Besøg af Joh. Skar.
9. Omtrent færdig med Eftersyn af Viglunds Saga. Tordenveir.
10. Besøg af A. Qvam.
11. Hos Ross med Viglunds Saga.
13. "Steinriket".
14. Hos Aarflot.
15. Paa UniversitetetHaupt's Tidsskrift, 16. Bind. Inde hos Hansen. Besøg af Unger. Meget koldt.
16. Klingenberg: Mekanisk Theater. Omtrent færdig med Steinriket.
17. Godt Veir og varmt Solskin. Stads for Dagen. Festtale af Larsen.
18. Munchs Afhandl. (2,7): 30. Smitts Landbrugs-Historie (fra Oplysn. Selsk.).
19. Besøg af Johansen. Sommerveir.
20. Besøg af Grøndahl. Siden hos Karolus Velle (syg), hos Joh. Velle og Aarflot. Møde i Oplysningsselskabet. Maalstrid i Thinget.
22. Karolus Velle død. Md. Holm ogsaa død. Inde hos Grøndahl og hos Aarflot.
23. Besøg af Joh. Velle, Ross, Hølaas. Ypperligt Vaarveir.
24. (Pintse). I Kirken: Tandberg.
25. Besøg af Berner. Sommervarme.
26. Optegn. af Postola Sögur.
27. "Voksterriket" vedholdt.
28. Tilstede ved K. Velles Begravelse (Sofienberg Kirkegaard). Stort Følge. Regn og Blæst.
29. Hos Grøndahl; et Par Bøger efter K. Velle atterfaaet. Paa Bibl. intet nyt. Aften hos Joh. Velle.
30. Færdig med "Voksterriket". Studeret paa en Hilsning til Island. Besøg af Skavlan.
31. Besøg af A. Qvam. Hos Aarflot. Klingenberg: Basch's magiske Forestilling. Sidste Tridjung av Maanaden overslege godt Veder.           
 
Juni
1. Hos Berner (Adressen til Island). Brev fra M. Skar. Svar derpaa. Et Bad i Torvg. Aften hos Aarflot.
2. Afsendt Brev til Skar. En høiere Lønning bevilget i Thinget.
3. Besøg af Daae.
4. Faaet Turisternes Aarbog.
6. Storthinget sluttet.
7. Hos Aarflot og Joh. Velle.
8. Optegn. Til Fru Holms sidste Pige ved Flytningen 1 dl.
10. Brev fra Skar.
12. Klingenberg: Koncert. Sanddrev.
13. Færdig med "Dyreriket".
14. Klingenberg, Svensk Komedie: De smaa Fugle, og Hummer 73 Øre: 48.
15. Hos Unger og Berner.
16. Munchs Afhandl. (3,1): 30. Concert (Karen Holmsen). Stor Varme.
17. Hos Holst faaet Postola Sögur.
20. Møde hos Berner.
21. Hos Hølaas. Stadig Tørke.
22. Til Verten (Hr. Holm): 18 dl.
23. Besøg af Skavlan. Brand i Grændsen.
24. Besøg af Blix.
26. Rydqvist:SvenskaspråketsLagar (5. Bind) fra Feilberg. Endelig Regn.
27. Omtr. færdig med "Menneskja".
28. Udstilling paa Klingenberg.
29. Besøg af Skrefsrud og af Sæter.
30. Endda ikke lint. De sidste Dage ypperligt Veir; forhen lang Tørke og tildeels koldt. Eftersyn af Bh. Alt 898 2/3.         
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- P. Chr. Asbjørnsen: «Norske Folke-Eventyr», 5. utg., Chra.  1874.
- L. Daae: «Historiske Skildringer», Kra. 1873 (590-91).
- W. F. Collier: «A History of English Literature», Lond. 1871 (1586).
- K. Sidenbladh: «Sveriges härads- och sockennamn», Sth. 1873 (31).
- R. E. Raspe: «Baron Münchhausens vidunderlige Reiser og Eventyr», Kra. 1871 (1538, sjå tysk utg. 1537).
- N. F. S. Grundtvig: «Paaskelilja», omsett av Ivar Høyem, Trh. 1873 (1415).
- Johannessen] Georg Kristian Johannessen Parmann (namneskifte til Parmann 1881) (1838-1916), frå 1862 forretningsfører i P. T. Mallings bokhandel, frå 1881 eineeigar av bokhandelen. Samtalane med I. Aa. gjeld dei ymse utgåvene av skriftene hans som kom på P. T. Mallings forlag (eller i kommi­sjon). G. K. Parmann betalte i 1896 til buet etter I. Aa. 200 kr. for retten til å gje ut «et mindre udvalg af afdødes skrifter». Alb. Cammermeyer betalte 1100 kr. for retten til å gje ut «afdødes samtlige skrifter».
- Amundus Schibsted (1849-1913), bladstyrar, forleggjar.
- Pedersens Jule-moro] Olaves Pedersen [Alfred Sinding-Larsen:] «Lidt Julemoro», Kra. 1872.
- «Málháttakvæði», ved Th. Möbius, Halle 1873 (209).
- Hrana Saga] «Sagan af Hrana hring», utg. av Þorleifr Jónsson, Kbh. 1874.
- Benedikt Grøndal: «Clavis poetica», Kbh. 1864 (72).
- «Fortegnelse over Eidsvoldsmænd og Storthingsrepræsentanter 1814-73», Chra. 1874 (695).
- Høidal] den førnemnde Hans Peter Høydal som i brev, dagsett Rockhampton (Australia) 27. des. 1873, sender nokre usamanhengande vers som ser ut til å vera ei lukkynsking med I. Aa.s Olavsorden.
- A. Vanicek: «Etymologisches Wörterbuch», Lpz. 1874 (511).
- F. Koch: «Linguistische Allotria», Eisenach 1874 (464).
- «Ordlista öfver svenska språket», Sth. 1874 (332).
- Ole Anton Qvam (1834-1904), frå Molde, advokat, stm., statsråd.
- «Biskop Eysteins Jordebog», Chra. 1873-80 (803).
- E. Jessen: «Notitser» (sjå merknader til Br. nr. 314).
- Sofus A. L. Thormodsæter (1856- 1931), c. theol. 1884, litterat.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009