1873 juli-september

Juli
1. Atter Møde hos Gjerdrum. Stræv med en Sang. Norges Kommunikationer: 8.
2. To Ordbøger indbundne 80 s.
3. Afsendt en Ordbog til Säve. I Palæet hos Glosemot.
4. Ordbog til Möbius afsendt. Koncert paa Fæstningen (Carlotta Patti).
5. Optegn. til Synonymer.
6. Klingenberg: Koncert (C. Patti).
7. Besøg af Sæter. Inde hos Hansen.
8. Atter hos Gjerdrum. Leveret en Mindesang. Sluthefte (7) af Decameron: 35.
9. Udkast til Breve.
10. Faaet Videnskabs SelskabetsForhandl. 1872. Websters Dictionary (1869): 2 dl, 75.
11. Brev til Möbius og Säve. Vertinden 5 dl. En Sax. Indbunden Ordbog 40 s. Stærk Torden; en Mand dræbt.
12. Tilbuning til en Reise. En Taske 2 dl, 48. Togtabel 6. Tobak 8. Afreist efter Middag paa Dramsbanen. Billet til Randsfjord (12 1/2): 1 dl, 76. Truffet sammen med Bjørnson og Gjerdrum. Smukke Udsigter ved Lier, Haugsund, Vigersund og fl. Uroligt paa Stationen.
13. Paa Bergers Station 36 og 10. Til Røkenvik [!] 32. Ombord 8. Gaaet til Gran. Middag hos Brager. Meget Folk samlet. Tale og Sang ved Vinjes Mindestøtte. Siden stort Lag paa Jorstad. Contingent60. Ypperlig Tale af Bjørnson &c. Herberge paa Granvolden. Træt af Dagen.
14. Afsked fra Granvolden og Brager. Kjørt til Augedal. Skydskarlen 36. Dampbaad Røkenvig til Berger 32. Stærk Regn. Baneseddel til Oslo 1 dl, 76. Hjemme ved Kl. 10.
15. Sløv og fortumlet efter Reisen.
16. Hos Ross.
17. Besøg af Joh. Skar. Inde hos Hansen. Munchs Afhandl. (1,6): 30.
18. Meget Regn. Stads for Kroningen.
19. Talt med Asbjørnsen.
20. Hos Joh. Aarflot. Besøg af Floten.
21. Studeret paa Ordning af Synonymer. KlingenbergTheater: Richelius Bedrifter; og Ved Rigsgrændsen (Jfr. Åberg).
22. Til Vertinden 11 dl (før 5).
23. Stor Varme.
24. Tillæg til Synonymerne. Brev fra Möbius.
25. Besøg af Hans Velle. Til Pigen, bortflyttende, 1 dl.
26. Besøg af Habel.
27. Sygelig i Maven.
28. Vedholdt med Synonymer.
29. Lidt friskere. Talt med Habel.
30. Endda Mavesyge. Lunden 6. Nitter 12.
31. Som før. Denne Maaned meget varm; ofte Regn.
 
August
1. Vedholdt med Tillæg til Synonymerne. Friskere. Brev fra Säve. Talt med Thaulow. Kongen hidkommen.
2. Besøg af Belsheim. Tilsendt et Ordenstegn.
3. Tordenveir.
4. Klingenberg: Svensk Dame-Qvartet.
5. En Stund i det kirkelige Landsmøde. Tydskeprindsen [ Friedrich ] kommen.
6. Besøg af Lade og Haugland.
7. Seet paa et Fakkeltog.
8. Hos Berge, hos Berner og i Logen (seet Dekorationerne).
9. Meget Regn.
10. Hos Joh. Velle. Koldt Veir.
11. Besøg af Torvig.
12. Besøg af Kobberstad. Aften hos Karoles [Velle].
13. Hos Unger. Besøg af Blix. Regn.
14. Tre Ark Korrektur for Samlaget.
15. Hos Unger. Tre Ark Revision.
16. Besøg af J. Grot fra Petersburg og fl. Olafsordenens Statuter &c. Vertinden 16 dl.
17. Besøg af Hølaas.
18. Vedholdt med Synonymer.
19. Faaet Engelsk Lærebog (2) af Ross. Inde hos Hansen.
20. Seent Arbeide.
21. KlingenbergTheater (med O. Sommer): Fj‰rilfebern; og en Akt af Hamlet (Fru Raa).
22. Besøg af Hansen (Stuevold).
23. Korrektur.
24. I Tøien.
26. Besøg af Gjessing og Grot. Fra Oldskriftselskabet faaet: Hervarar Saga og Haakons Saga. Betalt 1 dl (Selsk. Samlinger No. 17 og 18).
27. Atter Grot.
28. Endelig en rolig Dag.
29. Besøg af Hølaas.
30. Korrektur (Bretland).
31. En Regndag. Den sidste Deel af Maaneden meget regnfuld.
 
September
1. Synonymer. Møde hos Berner i Brogaden. Brev fra Vindsnæs.
2. KlingenbergTheater: Hundrede Jomfruer.
3. Til Vertinden 16 dl.
4. Besøg af Chr. Olsen.
5. Fra Bokmentafelaget: Skirnir (73) med Skyrslur; Frjettir fr· Island, Myndir til Godafrædi; Landshag (5,3), og Stjornarmál.
6. Koldt Veir.
7. MøllergadensTheater: Tre Hatte; Hansen; Adolf og Henriette.
8. Atlas der alten Welt: 108. Til Eirik Sommer sendt 2 dl.
9. Endda Regnveir.
10. Ligesaa.
11. Hos Holmboe (med Slutn. af Ordbogen).
13. Korrektur.
14. Godt Veir.
15. Atter Regn.
16. Hos Blix. Korrektur.
17. KlingenbergTheater: Mirakeldoktoren.
18. Regn og Rusk.
19. Atter Korrektur.
20. Faaet Mallings Katalog, Høyems Katkjese: 5.
21. Besøg af P. Bø.
22. Hos Blix. Besøg af Unger.
23. Korrektur.
24. Synonymerne.
25. Ulag i Maven.
26. Atter Stræv med Korrektur.
27. Nær færdig med Tillæg til Synonymer. Ogsaa med Korrekturpaa "Lauvduskar". Hos Berner.
28. Godt Veir. Aften hos Joh. Velle.
29. Nyt Expl. af Vinjes Storegut. Et No. af Bergens Tidende tilsendt. Hos Unger.
30. Hos Berner og G. Hansen. De sidste Dage endelig tørt Veir. Eftersyn af Bh. 730-110. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Carlotta Patti (1836-89), ital. songarinne.
- Noah Webster: «A Dictionary of the English Language», Lond. 1869 (461).
- Vinjes Mindestøtte] reist på Vinje's grav, Gran kyrkjegard.
- Johannes Skar (1837-1914), frå Øyer, folkeminnesamlar.
- David Habel (1844-90), litterat.
- Ordenstegn] I. Aa. vart 19. juli 1873 riddar av «St. Olav».
- Lade] truleg Adam S. Lade (f. 1850), frå Volda, lærar m. a. i Vanylven.
- Baard Haugland (1835-96), frå Stord, handelsmann, stm., seinare statsråd.
 - Jacob K. Grot (1812-93), frå 1852 prof. i slaviske språk i St. Petersburg, studerte òg skand. dikting.
- Hervarar Saga] i S. Bugge: «Norrøne Skrifter» (sjå dagbok 8.8.1864).
- Haakons Saga] i «Konunga Sögur», utg. C. R. Unger, Chra. 1873 (157).
- Korrektur] I. Aa. las korrektur på Vinje: «Bretland og Britarne».
- «Frjettir frá Íslandi», R.vík 1873-90 (2121-36).
- H. W. Stoll: «Myndir með goðafræði grikkja og romverja», Kbh. 1873 (1073).
- H. Kiepert: «Atlas», Weimar 1864 (844,3).
- Katkjese] sjå merknad til Br. nr. 323.
- Bergens Tidende] nr. 219 A, 20. sept. 1873, inne­held ei melding av I. Aa.: «Norsk Ordbog».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009