1872 oktober-desember

Oktober
1. Ordning af Papirer.
2. Faaet "Lütj Anna", 40 s.
3. Afsendt Heftet til Trondhjem. Meget Regn. Inde Hos G. Hansen.
4. Klarveir.
5. Eftersyn af "tj".
6. Til Skarpsno, vakkert.
7. Besøg af Berner ("Ei Hugvending"). Til Sending: Naturhistorie 80, Smaastykker [af Bjørnson] 60, Verdenshistorie[af Petersen] 36, Nordlands Trompet 12.
8. Østgaards Fjeldbygd 96, Petersens Jordbeskrivelse24, Nygaards Grammatik12.
9. I TrefoldighedsKirke (Sørgefest [efter Kong Karl]): Brun. Brev til Jessen, sluttet følgendeDag.
10. I et Møde Hos Gjerdrum (om Vinjes Minde).
11. Hos Heitmann leveret en Pakke Bøger til Ivar Jonson i Hellevær. Forhen Grimms Æventyr 16, Askeladden 24.
12. Korrektur paa 50. Ark (til Tasse). Hos Unger. Agardh: Naturkunnighetens Grunder: 60.
13. Samme Regnveir.
14. Lidt Tøveir. Stræv med Manuskr.
15. Leffler: "Om Konsonantljuden" (tilsendt).
16. Atter Regn.
17. Svag for Brystet. Hos G. Hansen.
18. Nyt Brev fra Jessen.
19. Hos Unger. Bad i Torggaden.
20. Fremdeles sygelig af Kov for Brystet.
21. Eftersyn af Segner fraa Selbu. Besøg af Floten.
22. MøllergadensTheater: Man kan hvad man vil; og Den lille Matros. Kovfella og Skryda.
23. Skryda.
24. Besøg af Berner.
25. Skryda.
26. Korrektur paa 51. Ark (til Tinghald).
27. Atter Regn. Til Karoles [Velle] 1 dl.
28. Munchs Afhandlinger (2): 30.
29. Stræv med Sommers Sverres-Saga. Kov og Skryda. Inde Hos K. Nilsen.
30. Regn og Storm.
31. Bibelselskabets Fest i Kirken, Præken af Munch. Ogsaa denne Maaned med ideligt Regnveir, dog altid mildt og uden Frost. I de to sidste Uger svag for Brystet med lidt Hoste og stor Tilsamling af Sliim. 
 
November
2. Atter Regn. Brystsyg.
3. Hos Johannes [Velle].
4. Nygaards større oldnorskeGrammatik: 30, do. Læsebog: 30. Fraa By og Bygd (3,1-2): 36.
5. Første Frostnat. Besøg af Sæter; laant ham 10 dl. Hos Hansen.
6. Korrektur paa 52. Ark (til trettan). Besøg af Unger. Atter Regn.
7. Travlt med Manuskr.
8. Stærkt Krim. Hos Sexe.
9. Studeret paa "tyd".
10. Kulde, nu først lagt i Ovn.
11. Kold Vind. Til Grevstad laant 10 dl.
12. Færdig med Eftersyn af "T". Bidende Kulde.
13. Haardt Veir. Sygelig. Kong Oskar hidkommen.
14. Lidt Snee. Inde hos GuldsmedHansen.
15. Korrektur paa 53. Ark (til Tuss). Mørkt Veir. Hos Dybwad: Mˆbius: AltnordischeSprache 29; Koolmann: Die Sprache 29; Lyng: Grundtvigianismen 23; Almanach Comique 16.
16. Mildt.
17. Atter Regn.
18. Søleføre.
19. Paa Universiteteti Mindefesten efter Kong Karl. Kong Oskar tilstede.
20. Manuskr.
21. Rettet "um".
23. Omskrevet "undan".
24. Endda Regn.
25. Et Brev fra Løvvig.
26. Korrektur paa 54. Ark (til Ufygle). Studeret paa "uppaa".
27. Nyt Møde hos Gjerdrum. Megen Travlhed.
28. En Dag uden Regn.
29. Forord til Segner fraa Selbu.
30. Ovids Verwandlungen 12; Illustration 33. Ogsaa denne Maaned meget mildt og jævnlig Regn indtil de tre sidste Dage. 
 
December
1. Snee. Klingenberg.
2. Hos Joh. Aarflot.
3. Decameron (5): 60, Cassels og Penny Almanack.
4. Hos Unger og O. Hansen.
5. Stærk Kulde.
6. Korrektur paa 55. Ark (til upp-vegad). Generalforsamling i Samlaget. Faaet Sverres-Saga (3) og Segner fraa Selbu.
7. Snee og Slud. Besøg af Joh. Aarflot.
8. Regn.
9. Inde hos Floten.
10. Daae's Bygdesagn (2): 48.
11. Frost.
12. Atter hos Floten.
13. Riimtaage. Hos G. Hansen.
14. Stærk Kulde. Fra Fritzner, Afhandlingom nogle Ord.
15. Hos Berner.
16. Megen Plage af Frost.
17. Hos Floten. Faaet Mohns Bog: Om Vind og Veir.
18. Knapper.
20. Skarp Luft.
21. Korrektur paa 56. Ark (til Vang). Torgrim af Janson 48; og Marit Skjølte 48. Fattigbøssen hos Schreiner 1 dl. Tiggere 6 og 12. Til Lars Pedersen en Frakke.
22. Stor Kulde. Brev fra Lidfors i Lund (om Oversættelseaf et Stykke af Don Quixote) med Bilag.
23. Sneedrev og Kulde. Besøg af Hr. Sæter.
24. Mildt med tyk Taage og stort Mørke. Møde for Samlaget i Brogaden. Simrocks Märchen 101 s.
25. I Kirken: Domaas. Tøveir, mørkt og glat. Læst Simrock og Janson.
26. Grønlands Kirke: Storjohann.
27. Optegnelser.
28. Brev tiI Chr. Løvvig paa Stordøy.
29. Hos Karoles [Velle]. Fremdeles Tøveir.
30. Besøg af Floten. Almanak.
31. Brev til Ivar i Prestøy. Maaneden for nogen Tid meget kold; derimod meget mild i Julen. Ikke ganske fri for Hark og Hoste; forøvrigt meget frisk. Eftersyn af Bh. 612-30.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Joachim Mähl: «Lütj Anna», Hamb. 1871 (1535).
- «Ei Hugvending» av Hallvard Hande, Kra. 1873 (1286), var det strid om i Det norske Samlaget (sjå m. a. «Fram»).
- Jørgen Gjerdrum (1819-75), direktør i eit trygdelag, var med og skreiv under oppropet (saman med I. Aa., H. E. Berner, B. Bjørnson, J. Sverdrup, O. Welde o. fl.) om ei innsamling til eit minnesmerke for A. O. Vinje på Gran kyrkjegard.
- J. G. Agardh: «Naturkunnighetens första grunder», Sth. 1870 (1660).
- L. F. Leffler: «Om konsonantljuden», Upps. 1872 (343).
- M. Nygaard: «Oldnorsk Grammatik», Bg. 1871 (111).
- T. Möbius: «Über die altnordische Sprache», Halle 1872 (113).
- J. ten Doornkaat-Koolman: «Die Sprache», Bremen 1871 (11).
- G. V. Lyng: «Grundtvigianismen», Kbh. 1872.
- Ovid: «Verwandlungen», Lpz. u. å. (519).
- J. Fritzner: «Forklaring over nogle Ord», Chra. 1872 (112).
- H. Mohn: «Om Vind og Vejr», Kra. 1872 (1642).
- K. Janson: «Tor­grim», Bg. 1872 (1314), og «Marit Skjølte», Bg. 1868 (1312).
- K. Simrock: «Deutsche Märchen», Stuttg. 1864 (938).
- Johan C. H. Storjohann (1832-1914), sjømannsprest m. m.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009