1872 juli-september

Juli
1. Optegnelser til Fick's Ordbog. Eftersyn af Bh. 593-60.
2. Varmt.
3. Faaet Historisk Tidsskrift (2,2) og J. Bjelke (2): l dl. Torden.
4. Hos Olaf Hansen.
5. Korrektur paa 43. Ark (til Skruvfar). Henriksen borte. Varmt.
6. Et Stykke til Prent.
7. Meget varmt.
8. Klingenberg: Koncert (Villman &c.).
9. Hos Unger.
10. Telegram fra KnudOlsen. Førnævnte Stykke trykt i Aftenbladet.
11. Faaet en Anmeldelse af Maurer. KlingenbergsTheater: Vore Bundsforvandte; og Evas Søstre.
12. Hos Olaf [Hansen]. Sangen om Hafsfjordslaget.
13. Hos Berner. Aamots Bad. Stærk Varme.
14. I Tøien. Samme Varme.
15. Hos Falk-Ytter.
16. Optegn. til Isl. Homiliebog. Vertinden 10 dl (før 5). Festbillet 12.
17. Længe ude med Unger. Besøg af Udbye.
18. Tusindaarsfesten. I Kirken: Tandberg. Meget Folk ude. Musik og Fyrværk. Svalt Veir. Ude med Gjerløw.
19. Beseet Haralds-Statuen.
21. Lidt Regn.
22. Varme.
23. Besøg af Høyem.
24. Studering paa Ordet snerta.
25. Brev til Knud Olsen. Talt med Høyem og Røst.
26. Svalere Veir.
27. Ordning af Tillæg til Manuskr.
29. Meget Regn. Syg i Maven.
30. Bedre.
31. Sygelig. Besøg af Norderud. Talt med Schjøll. Maaneden meget varm, dog med et Par Afbrud af koldt Veir. 
 
August
1. Friskere. Endelig færdig med Eftersyn af Sl og Sm. Besøg af O. Fjelde.
2. Hos Unger. Korrektur.
3. Korrektur paa 44. Ark (til Slire).
4. Meget Regn.
5. Omskrevet "snerta".
6. Klingenberg Theater (med O. Sommer): Blind Allarm.
7. Brev fra Jessen. Decameron (3): 50.
8. Besøg af Prof. Anderson fra Madison. Fra Bokmentafelaget faaet: Skirnir 1872, Skyrslur, Tidindi (3,2), Um Landshagi (5,2), Godafrædi grikkja, og Nya Sagan (3).
9. Langt Besøg af H. Brun. Færdig med "so".
10. Besøg af Løkke og Hr. Gosse (fra London).
11. Megen Læsning.
12. Talt med KnudOlsen.
13. Korrektur paa 45. Ark (til snjell).
14. Besøg af Olsen.
15. Sluttet med "Sp".
16. Petersens Jordbeskrivelse: 45.
18. I Tøien.
19. Foosnæs Sangbog: 48.
20. Besøg af Arnfinn Jonson.
21. Korrektur paa 46. Ark (til Spole).
22. Aften Hos Ross med Arnfinn [Jonson] og fl.
23. Klingenberg [Theater] (med O. Sommer): Røverne.
24. Stykket "Frihetsbröderna": 18.
25. Til Ladegaardsøen.
26. Skandinaviemed Grepstad. Laant Dølen (1-2) til Grepstad.
27. Hos Unger. Omskrevet "Styvbarn".
28. Færdig med St. Klingenberg: Maria Tudor.
29. Korrektur paa 47. Ark (til Stim).
31. Meget Regn. Denne Maaned meget regnfuld, dog uden Kulde.
 
September
1. Megen Læsning.
2. Talt med Hr. Lene.
3. Omskrivning af "svinn".
4. Hos Unger. Tilstede ved Reitans Begravelse.
5. Hos G. Hansen.
6. Faaet Lehmanns Velstandslære.
7. Endelig færdig med Eftersyn af "S". Munchs Afhandlinger (1): 30.
8. Atter Regn.
9. Hos Unger.
10. Korrektur paa 48. Ark (til stæra). I Lagretten; ingen Forretning. Stadig Regn.
11. Ordning i Sommers Sverressaga.
12. Ordning af Tillæg.
13. Forberedelse til T.
14. Hos Ross: Engelsk Lærebog. Koldt Veir.
15. Inde Hos Ross.
16. Leveret "Plantenavne" til Aufrecht. MøllergadensTheater: Et Waisenhuusbarn (Ros. Thomsen).
17. Eftersyn af Sommers Manuskript.
19. Tidende om Kong Karls Død.
20. Studering paa "til".
21. Omskrivning af "til".
22. Hos Blix.
23. Koldt Veir. To Nummer "Amerika".
24. Regnveir og koldt.
25. Studeret paa Brev. Besøg af O. Sommer. KlingenbergTheater: En liden Hex (Fru Raa).
26. Korrektur paa 49. Ark (til svolka).
27. Kjærs statistiskHaandbog: 60. Norske Viser (til Sending): 36.
28. Faaet 10 Expl. af 6. Hefte. Hos Bugge med det ene.
29. I Tøien Hos Schübeler.
30. Ude med det nye Hefte til Departementet, til Universitetet, til Holmboe og til Monrad. Hos Daae faaet "Krigen nordenfjelds 1564". Maaneden usædvanlig vedholdende Regn og Mangel paa Tørkning. Eftersyn af Bh. = 712-50.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Henriksen] setjar i Mallings prenteverk.
- Stykke til Prent] « Endnu lidt» osb.
- Villman] Per Anders Willman (1834-98), svensk operasongar.
- Anmeldelse] sjå merknad til Br. nr. 320.
- Gjerlöw] uvisst kven, kanskje Mons K. Gjerlöw (1850-1935), frå Aurland, stud. 1872, litterat.
- Schjöll] uvisst kven, kanskje Oscar Schjöll (1845-1934), frå Toten, frå aug. 1872 lærar i Oslo, seinare adjunkt ymse stader.
- O. Fjelde] truleg Ole Fjelde (1803-79), handelsmann i Ålesund, far til Henriette Andersen.
- Rasmus B. Anderson (1846-1936), prof. i Wisconsin, seinare sendemann.
- H. W. Stoll: «Kennslubók i goðafræði grikkja», Kbh. 1871 (1172).
- Edmund Gosse (1849- 1918), engelsk litteraturhistorikar.
- «Viser for Ungdommen», utg. ved H. K. Foosnes og L. M. Berntsen, Kra. 1872.
- Arnfinn Jonson] er truleg Arnfinn Johannesen (1833-1907), frå Sogn, dreiv ein kjellarhandel i Bergen («Arnfinn på kjellaren»), med i Vestmannalaget.
- «Frihets-brøderna» (opera buffa), av Meilhac og Halévy (1495).
- Lene] Kristian Lehne, bonde på Røyse, Ringerike, verbror til Johs. Velle.
- P. A. Munch: «Saml. Afhandlinger», 1-4, Chra. 1872-76 (586-89).
- H. Ross: «Lærebog i Engelsk», Chra. 1871 (466).
- Theodor Aufrecht (1822-1907), tysk indolog.
- Rosalinde Thomsen, pseud. for Magda v. Dolcke (f. 1839), dansk sksp.
- «Ameríka», 1-5, utg. Páll Magnússon, Akureyri 1873-74.
- Hedvig Charlotte Raa (1838-1907), sksp. ved Åhmanske selskapet, g. med K. A. Winterhjelm.
- A. N. Kiær: «Statistisk håndbog», Kra. 1871 (847).
- L. Daae: «Krigen Nordenfjelds», Chra. 1872 (585).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009