1872 april-juni

April
1. Hos Maurits. Eftersyn af Beh. (696-20).
2. Optegn. af Verbalformer i Diplomatariet.
4. Vakkert Vaarveir.
5. Omskrevet "Skit".
7. Hos Reitan, siden Hos Aarflot.
9. Besøg af Hr. Wegger; ogsaa af Rasmus [Aarflot] (Turrsild).
10. Korrektur paa 40. Ark (til seig). Besøg af Unger. Travlhed.
11. Meget mildt.
13. Omskrevet "skjota".
14. Hos Vaalen. Vakker Dag.
15. Bellmanns Digte 88 s. Krim.
16. Staak af Flytning. Stærkt betagen af Krim, tillige Ulag i Maven.
17. Hos Unger. Læst Storms Afhandling om Historieskrivere (Agrip &c.) . Klingenberg, Koncert.
18. Optegn. til Fortalen. Inde Hos Reitan. Brydd af Krim.
19. Hos Døvle. I MøllergadensTheater: Pariserliv.
20. Hos Floten.
21. Hos Tonning og Bugge, siden Aarflot. Friskere.
22. Møde i Oplysningsselskabet.
23. Optegn. til Fortalen. Hos Unger (Lexers Ordbog 1).
24. Meget Regn. HildebrandsSvenskafolketunder hedna tiden 90.
25. Karoles [Velle] atterkommen af Reisen.
26. Hos Aga og Riisnæs.
27. Nyt Blæk (slet). En Vaarfrak 6 dl, 60.
28. Hos Aarflot.
29. Regn. Hos GuldsmedHansen.
30. Fortalen. Meget vakkert Veir. 
 
Mai
1. Optegnelser til Fortalen og Anhang til Ordbogen. Hos Unger.
3. Vedholdt med Optegn.
4. Ny Slobrok 5 dl, 96.
5. Koldere Veir. Hos Vefring.
6. Inde Hos Hansen.
7. Korrektur paa 41. Ark (til sjukleg).
8. Hos Unger, Ettmüllers Lexikon. Aarflot.
9. I Kirken: Essendrup. Hos Johannes [ Velle ].
10. Seet et Par Krokodiler: 6.
11. Brev fra Stenersen. Decameron (1).
12. Forgjæves søgt Vefring.
13. Hos Malling 10 Expl. af 5. Hefte. Udleveret til Departementet, Universitetet, Bugge og Monrad.
14. Varmt Veir.
15. Hos Holmboe med 4. og 5. Hefte. Varme.
16. Hos Vefring. Til Oplysningsselskabet 1 dl.
17. Til Karoles [Velle] 10, som snarest. Nogen Stads for Dagen.
18. Afsendt Heftet til Trondhjem. Brev til Dyrlæge Stenersen. Italiensk Grammatik 73. Med Aarflot Hos Karoles [Velle].
19. (Pintse). I Katholsken: Hagemann. Meget Regn. Atter Hos Karoles [Velle].
20. Klart og koldt. Hæggeblomster.
21. Hos Olaf Hansen.
22. Hos Unger.
23. Færdig med Eftersyn af Sk. I Bazaren for Domkirken.
24. Optegn. til Fortalen. Besøg af Joh. Aarflot.
25. Betalt Skatten: 10 dl, 5 s. Hebels AllemanniskeDigte 87.
26. I Tøien og Hos Johannes [Velle].
27. Vedholdt med Fortalen.
28. Besøg af K. Nilsen.
29. Hos Ol. Hansen. Møllergadens Theater: Gertrude; og Zulukafferinden.
30. Hos Unger (Diez: RomanischeGrammatik).
31. Hidtil udmærket godt Vaarveir. 
 
Juni
1. Omtrent færdig med Udkastet til Fortalen. Lang Forsinkelse i Trykkeriet.
2. Hos Berner.
3. Indskud i Fortalen.
4. Meget Regn.
5. Hos O. Hansen. Decameron (2), 50.
6. Ordning af Tillæg til Ordbogen. Varmt.
7. Hos Unger.
8. Møde hjemme med det norske Samlags Formænd. Hahns MittelhochdeeutscheGrammatik 70 s.
9. I Tøien. Dronninggaden med Karoles [Velle].
10. Ordning af Papirer.
11. Dansk Navnebog 25, Skjemteviser 20. Inde Hos Berge. Atter Regn.
12. Hos Andvord: Blæk. Gjennemsyn af Manuskr.
13. Hos Olaf Hansen.
14. Manuskript.
15. Brev til Jon Aasen.Hos Cammermeyer: [Reuter:] Dörchläuchting: 90 s., Bibliotheca philol. (2): 27.
16. Til Frogner med Karoles.
17. Korrektur paa 42 Ark (til Skjedving). Afsendt Brev til Jon [Aasen].
18. Til Vertinden 15 dl. Ude med Unger.
19. Anden Korr.
20. Hos Olaf Hansen.
22. Fick's Wörterbuch: 3 dl, 101 s. Bibliotheca philol. (1): 18.
23. I Kirken: Essendrup. Talt med Sæter. Vakkert Veir. Brisinger.
24. Hos Falk-Ytter. Brev fra Ivar Jonson.
25. Klingenbergs Theater (Åhmans Selskab): En forfulgt Uskyldighed; og Din Næstes Hustru.
26. Manuskr. Atter Regn.
27. Hos Johannes [Velle]. Talt med O. Sommer.
28. Omskrevet en Side (Slind &c.). Besøg af Hølaas og af Floten.
29. Isl. Homiliubók: 2 dl. Fraa By og Bygd (7): 18. Schjøtts Betragtninger: 12.
30. Hos Md. Andersen. Maaneden meget rig paa Regn. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- C. M. Bellmann: «Poetiska arbeten», Sth. 1872 (1428).
- G. Storm: «Norske Historieskrivere» i «Aarbøger f. nord. Oldk.», 1871.
- Samuel Bugge (1824-1907), frå Hafslo, bonde, stm.
- Matthias Lexer: «Mittelhochdeutsches Handwörterbuch», 1-3, Lpz. 1872-78.
- Hans O. Hildebrand: «Svenska Folket», Sth. 1872 (625).
- Karl Vefring (1822-1900), frå Vevring, bonde, stm.
- Ludwig Ettmüller: «Lexicon Anglosaxonicum», Lpz. 1851.
- G. Boccaccio: «Decameron», 1-2, Kbh. 1873 (1559).
- G. Bonifaccio: «Privatgrammatik der italienischen Sprache», Stuttg. 1872 (482).
- J. P. Hebel: «Allemannische Gedichte», Lpz. 1872 (1530).
- Friedrich Diez: «Grammatik der romanischen Sprachen», 1-3, Bonn 1836-38 (2. utg. 1856-58).
- K. A. Hahn: «Mittelhochdeutsche Gram­matik», Frankf. a. M. 1871 (434).
- «Dansk Navnebog», Kbh. 1872 (42).
- Peter Sommer: «Fut», Gade- og Skjemteviser», Kbh. 1872 (1404).
- Albert Cammermeyer (1838-93), forleggjar, bok­handlar. I. Aa. kjøpte mange bøker hjå han (bokrekningane ligg i I. Aa.s papir).
- F. Reuter: «Dörchläuchting», Wismar 1870 (1540).
- «Bibliotheca philologica», utg. W. Müldener, årg. 24- 29, Göttingen 1872-77 (1612-17).
- Aug. Fick: «Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen», Göttingen 1871 (80).
- «Homiliu-bok. Islänska homilier», utg. Th. Wisén, Lund 1872 (204).
- P. O. Schjött: «Betragtninger», Chra. 1872 (894).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009