1871 juli-september

Juli
1.Færdig med Omsyn paa H.
2. Uorden i Maven.
3. I et Møde hos  J. C. Krogh.
4. Vedholdt med Omsyn af Manuskr.
5. Klingenberg (svensk Komedie): Røverne.
6. Omskrivning af "inn" og "innan". Besøg af Grepstad. Talt med O. Sommer.
7. Korrektur paa 19. Ark (til Huk).
9. Regn og Torden. Inde hos Berner (som var syg). Længe i Tøien.
10. Besøg af Ole Mork; siden af L. Barstad. Afsked med Kobberstad. Megen Forsinkelse.
11. Klipning. Tykjer med Barstad.
12. Færdig med Omsyn paa I og J. Klingenberg (svensk Komedie): Blind Allarm.
13. Forberedelse til K.
14. Hos Malling faaet to Expl. af Ordbogen i løse Ark (forhen 10 heftede).
15. Hos Unger med et Expl. af Ordbogen.
16. Regn.
17. Korrektur paa 20. Ark (til Ida). Besøg af Torvig og flere.
19. Seet Landvei-Damperen. Hos Unger (Grimms Mythologie).
20. Besøg af T. Olsen. Ihles Sal 5.
21. Hos Blix.
23. Stærk Torden. Klingenberg: Svensk Koncert.
24. Korrektur paa 21. Ark (til Jungfru). Besøg af Rasmus Aarflot.
25. Horatii Oder ( tydsk ) 65.
26. Fra Bokmentafelaget: Skirnir for 1871 med Skyrslur, Tidindi (3,1), Um Landshagi (5,1), [Um] Framfarir Islands, og Thoroddsens Kvædi, betalt 1 dl, 60.
27. Brydd af Besøg.
29. En Pibe 30. Tilsendt "Folkelesna".
30. Meget Regn.
31. Hos T. Olsen. "Vor ABC's Historie", 35. 
 
August
1.Omarbeidelse af Ordet koma.
2. Besøg af Storager.
3. I Theater paa Klingenberg: "Så tuktas en argbigga" (Jf. Åberg).
4. Hos Sexe.
5. Faaet 10 Expl. af andet Hefte (Ordbogen) samt 5 Ark (17-21).
6. Langt Besøg af B. Aakre.
7. Ude med Expl. af Ordbogen til Departementet, til Universitetetog til S. Bugge. Besøg af Torvig.
8. Korrektur paa 22. Ark (til kjefta). Hos Unger med 5 Ark; hos Monrad med Heftet. Besøg af Krogh med Sagn fra Selbu.
9. Besøg af Gjessing.
10. Tidsspilde.
11. Hos Rygh faaet: Norske Tilnavne (Program).
12. Optegnelser af Sagn fra Selbu. Seet et Skib gaae af Stabelen.
13. Varme og Tordenveir.
14. Afsendt Hefte til Trondhjem. Norges Kommunikationer 6.
15. Optegn. fra Selbu.
17. Hos Unger.
18. Ny Omskrivning af "koma".
19. Veik i Augom. Klingenberg: Koncert (Arnoldson og Jf. Åberg).
20. I Tøien.
21. Aften hos Berner.
22. Korrektur paa 23. Ark (til klyvja). Brev fra T. Mauland (Plantenavne).
23. Paa Bibliotheket: Germania, 14. Aarg.
24. Omskrevet "Korn" &c.
27. Klevens Koncert. Vakker Dag.
28. Hos Unger.
29. Vakkert Veir. Vedholdt med Udfyldning i Manuskr.
30. Omskrevet "Kvaada". KlingenbergTheater: Prindsessen af Trebizonde.
31. Besøg af Unger. 
 
September
1.Ypperligt Veir.
2. Korrektur paa 24. Ark (til Krageblom).
3. I Tøien og hos Karoles [Velle].
4. Faaet Diplomatarium (8,1): 1 dl, 60.
6. Færdig med Eftersyn af K.
7. Optegn. til L. Klingenberg [Theater]: Majorens Døtre [svensk].
8. Paa Bibliotheket faaet Kuhns Tidsskrift, 19. Aarg. (5 Hefter).
9. Faaet tilsendt: [Åke Belfrage:] Om Verbet i Vestgötamålet (fra Forf.). Optegn. fra Selbu, [m.] mere.
10. Til Frognerbugten.
11. Hos en Fotograf.
12. Begyndt Rettelser til L.
13. Hos Fotografen 1 dl. Slet Humør.
14. Fraa By og Bygd (Hefte 3 og 4): 36. Skatteligning (1871): 40.
15. Besøg af Kand. Behr (med Plantenavne). Aarsmøde i det norske Samlag.
16. Hos Berner.
17. Norske Theater (Åhman): Gringoire; og Din Næstes Hustru.
18. Brev til Hr. Sand i Selbu (om Segner). Koldt Veir.
19. Hos Malling. Udstillingen i Ridehuset [Haandværkernes Udstilling].
20. Paa Bibl. laant Weigands Synonymen. Hos Unger. Korrektur.
21. Korrektur paa 25. Ark (til kvass). Kulde.
22. Mynsters Bog om Retskrivningen: 30. Megen Kulde.
24. I Ulevols Kirke: Heuch.
25. Paa Udstillingen. For "Fram" 20 s. Piinsel af Frost.
26. Historisk Tidsskrift (4) med Vogts Optegnelser(2): 1 dl. Hazelius: Svenska Stafningssättet: 75.
27. Besøg af Kirkesanger Utbøen (Siljord).
28. Besøg af Væringsaasen og Daae.
29. Concepter &c.
30. Brev til Søster Ingeborg [Melsæt]. Sidste Halvmaaned meget kold for Aarstiden.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johan Chr. Krogh (1839-1921), seinare ekspe­disjonssjef, med i Döleringen.
- Horats: «Die Oden», Stuttgart u. å. (516).
- E. Ásmundsson: «Um framfarir Íslands», Kbh. 1871 (836).
- Jon Thoroddsen: «Kvæði», Kbh. 1871 (1442).
- «Folkelesna»] B. Franklin: «Vegjen te Rikdom», ved O. J. Fjørtoft, Kra. 1871 (874).
- C. Berg: «Vor ABC’s Historie», Kbh. 1871 (893).
- Johan Storåker (1837-72), frå Halsa, lærar, folkeminnesamlar.
- Jfr. Åberg] Gurli Åberg, populær svensk sksp. på Tivoli.
- K. Rygh: «Norske og islandske tilnavne», Trh. 1871 (40).
- Oscar Arnoldson, svensk songar (i E. J. Hafgrens selskap).
- Brev fra T. Mauland] prenta i «Blyttia», 1959.
- Anders C. Kleven (1855-1909), felemakar og spelemann.
- «Prindsessen af Trebizonde» (opera buffa), av Tréfeu og Nuitter, musikk J. Offenbach.
- Åke Belfrage: «Om verbet i Vestgötamålet», Lund 1871 (341).
- Johannes Beer (1839-1914), overlærar. Lista hans med plantenamn prenta i «Blyttia» 1959.
- W. Åhman’s svenske teatertrupp gjesta Klingenberg.
- Fr. L. K. Weigand: «Wörterbuch der deutschen Synonymen», 1-3, Mainz 1852.
- F. L. Mynster: «Den moderne Retskrivning», Kbh. 1871 (392).
- Johan C. Heuch (1838-1904), spr. i V.Aker, seinare biskop.
- «Fram», utg. O.J.Fjørtoft, Kra. 1871-73 (2433).
- A. Hazelius: «Redogörelse för Nordiska rättstafningsmötets forslag», Sth. 1871 (355).
- Hans K. Utbø (1849-75), frå Seljord, lærar, klokkar, bygdediktar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009