1871 april-juni

April
1 .Møde hos Berner. Nyt Besøg af Hr. Vinje (Suledal). Travlhed.
2. Besøg af Hølaas.
3. Manuskript.
4. Sneeluft og umildt.
5. Snee og barskt Veir. Aften hos Aarflot.
6. Koldt. Inde hos Karoles [Velle]. Sovning i Haanden.
7. Hos Thorsen; siden hos Johannes [Velle]. Ondt i Haanden.
8. Optegn. til G.
9. (Paaske). I Kirken: Essendrup. Klingenberg: Koncert [af Sperati]. Vakkert Veir.
10. Ordning af Rødor um Landsstellet.
11. Afsendt Ordbogen til Trondhjem.
12. Korrektur paa 12. Ark (til frya).
13. Kjøbt Holmgrens Insekterna, 1 dl, 40. Inde hos Aga.
14. Anden Korrektur. Ihles Sal.
15. Sneefald. Rettelser i Manuskr. (gamall).
16. Hos Reitan, og hos Aarflot. Søle.
17. Atter hos Aga.
18. Møde i Oplysningsselskabet. Dalins Synonymer 96.
19. Kulde.
20. Snee og Storm. Inde hos Floten, siden hos Aga.
21. I Katholske Kirke: Sørgefest efter Dronningen. Til Lina ved Flytningen 1 dl. Inde hos Frettem.
22. Besøg af Løkke. Inde hos Aarflot. Rødor [um Landsstellet]. Kulde.
23. Læsning. Klingenberg: Negersang &c.
24. Korrektur paa 13. Ark (til gapa).
25. Sneefald.
26. Inde hos Vaalen.
27. Paa Bibliotheket laant Pfeiffers Germania, 13. B.
28. Hos Tune.
29. Paa Raadstuen i Lagretten; ingen Forretninger. Opsagt "Andvake".
30. Mildere Veir. Besøg af Reitan. Paa Klingenberg: Svensk Dame- Qvartet. Maaneden temmelig kold, ofte med Snee.
 
Mai
1 .Til Oplysningsselskabet 1 dl. Hos K. Nilsen.
2. Tilredning af Manuskript.
3. Vaarveir.
4. Paa Bibliotheket: Germania, 15. B.
5. Korrektur paa 14. Ark (til Gjølming). Spadsering. Inde hos Aarflot og Karoles [Velle].
6. Storthinget sluttet. Besøg af Doctor Vogt, leveret ham gamle Vogts Navneliste. Taciti Germania 33 s.
7. Talt med Berner, Ross og fl.
8. Afsked med Maurits [Aarflot].
9. Paa Bibl. for at see i Jamiesons Ordbog.
10. Manuskript.
11. Hos Bennett bestilt Jamiesons Ordbog.
12. Optegnelser til H.
13. Begyndt med H.
14. Læsning. Hos Floten.
15. Ordnet Ordsamling for 1870 med en Deel af 1871. Hos Schübeler med Plantenavne. Besøg af K. Nilsen.
16. Sluttet Ordsamlingen og udfyldt Optegnelser til H.
17. Paa Bibliotheket: Germania, 10. Aarg. (14. Aarg. endnu ikke tilstede). Seet Processionen til Thinghuset og hørt en Tale af Michelet. Meget koldt Veir, om Morgenen endog et Sneelag.
18. Korrektur paa 15. Ark (til greida). Megen Kulde, Gigten i Armen tiltaget.
19. Hos Sexe. Brev fra Fuldm. Hiorth. Endda Frost og Kulde.
20. Endelig mildere Veir.
21. Vakkert Veir. Klingenberg: Engelske Dandsere.
22. Hos Blix. Besøg af Daae.
23. Sommerveir. Mavesyge.
24. Omklædning for Varmen. Inde hos Daae.
25. Paa Bibliotheket: Stamm's Ulfilas.
26. Oversyn af Manuskript.
28. (Pintse). I Ulevols Kirke: Moe. Vakkert Veir. Hæggeblomster.
29. Talt med T. Olsen.
30. Optegnelser af Gothisk. Besøg af Lina Menne og O. Sommer.
31. Faaet Jamiesons Dictionary (Ny Udgave), betalt 2 dl, 75. Afsked med E. Nielsen (afreist til Kongsberg). Maaneden kold til henimod Slutningen. Gigten i Armen synes nu forsvunden. 
 
Juni
1.Korrektur paa 16. Ark (til halda). Nordvest og Kulde.
2. Koldt. Inde hos Døvle.
3. Hos Malling.
4. I Tøien, siden med O. Welde hos Hølaas.
5. Hos Tormodsæter. Mildt Veir.
6. Besøg af Blix.
7. Endelig Regn. Klingenberg [Theater]: Den unge Gudmoder; og Af Asken i Ilden, m. m.
8. Paa Bibl. med Stamm's Ulfilas. Faaet Xia VidenskabsselskabsForhandlinger for 1870.
9. Besøg af Sekretær Holst med en Medaille.
10. Vedholdt med Manuskr. Sommervarme.
11. Hos Kobberstad.
12. Korrektur paa 17. Ark (til haalaus). Inde hos Sexe og Tormodsæter. Til Vertinden 15 dl.
13. Betalt Skatten 10 dl, 51 s.
14. Et Par Tøfler 1 dl, 60.
15. Stærk Varme.
17. Stads for Aabningen af Banen til Stockholm. Længe ude.
18. Fra Meisterlin Bidrag til Vinje's Minde. Regnveir.
19. Hos Berner med Meisterlins Brev. Paa Klingenberg [Theater]: Hverdagsfolk.
20. Manuskript.
21. Atter koldt Veir.
22. Faaet et Skoleprogram fra Fredrikshald.
23. Ordning af Stykket om Landslydska. Vakkert Veir, længe ude.
24. Korrektur paa 18. Ark (til hespa).
25. Koncert (Behrens. [Svenske Sangere]). Gaaet med Johannes [Velle].
27. Hos Unger (nu hjemkommen).
30. Besøg af P. Bø. Faaet sidste Hefte af Weigands Ordbog. I de sidste Dage varmt Veir.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- A. E. Holmgren: «Nyttiga och skadliga insekter», Sth. 1867 (1696).
- A. F. Dalin: «Svenska språkets synonymer», Sth. 1870 (354).
- Nils T. Thune (1835-79), bonde i Vang, Valdres, stm.
- Doctor Vogt] truleg Jacob Vogt (1819-1906), lækjar, og «gamle Vogts Navneliste» må ha samanheng med oppl. i dagboka, 9.11.1854.
- Tacitus: «Germania», Stuttgart 1868 (521).
- Carl J. Michelet (1826-1902), politi­meister, stm.
- «Ulfilas oder die uns erhaltenen Denkmäler der gotischen Sprache», ved Ludwig Stamm, 4. utg., Paderborn 1869.
- Ole Welde (1820-83), frå Beitstad, bonde, lensmann, stm.
- I juni spela danske sksp. (m. a. Helga Bluhme, T. Rasmussen, frk. B. Gulbrandsen, hr. Dorph-Petersen) på Klingenberg.
- Medaille] Pro literis et artibus ( Sjå tildelingsbrev her).
- «Hverdagsfolk», lystspel av Frits Holst.
- Skoleprogram] M.Arnesen: «Gravskrifter», Fr.hald 1871 (584).
- Hans C. F. Behrens (1835-98), svensk songar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009