1865 april-juni

April
1.Endelig Tøveir. Til Vertinden som Forskud 15 dl. Eftersyn af Bøgerne.
3. Færdig med Bremiske Ordbog. Koncert paa Klingenberg.
4. Udfyldning i det sammenstillende Ordregister. Paa Bibl.
5. Et Bad.
6. Faaet Nygaards Anmeldelse af Grammatiken.
8. For Nyhedsbl. 1 dl. Paa Bibl. laant Weinholds Deutsche Mundarten og Wiggers Plattdeutsche Grammatik.
12. Inde hos Tykjer med Hansen.
13. Færdig med Udfyldning i Ordregisteret.
14. Inde hos Guldsmed Hansen.
15. Ordning af Optegnelser.
16. (Paaskedag). Længe hos Velle.
17. I Kirken: H. Brun. Besøg af Olsen.
18. Samling af Ord i Steds- og Personsnavne.
19. Vedholdt.
20. Begyndt Udfyldning i det norske Ordregister. Aften i Theatret: En Skjærsommernats-Drøm.
22. Fagert Veir.
23. Inde hos Ross.
24. Vedholdt med Udfyldningen.
25. Inde hos Hansen.
27. Klingenberg: Concert af Luren [Selinders Selskab].
29. Næsten færdig.
30. I Tøien. Skippergadenmed Berge. Den sidste Uge Kulde; før udmærket vakkert Veir. 
 
Mai
1. Færdig med Udfyldning i det norske Ordregister. Til Vertinden Forskud 15 dl. Kjøligt Veir.
2. Paa Bibl. Laant "Urda". Optegn. af Rietz.
4. Optegn. af Rietz.
5. Et Bad.
6. I Theatret ved en Prøve. Folkevennen 1 dl.
8. Med H (?) Hansen.
9. Færdig med Optegnelser af Rietz.
10. Brev fra Jon Aasen. Hos Vinje. Optegnelser af Urda. Skomager Petersen 1 dl.
11. Paa Bibliotheket laant "Saga".
12. Hos Unger.
13. Optegnelser af Saga.
15. Nye Optegnelser af Folkevennen.
16. Holbergs Heltehistorier 96.
17. Hos Bugge, Brev fra Mannhardt. Ved Krogsstøtten. Lest Anmeldelse af Grammatikeni Aftenbladet.
18. Optegnelser af Norske Magasin. Hos Ross.
19. Svie i Ansigtet.
20. Hos O. Sommer. Hørt Vinjes Forelæsning, 36 s. Ny Resonnering i Aftenbladet.
21. Inde hos Ole Hansen.
22. Optegn. af Diplomer efter 1500.
23. Paa Bibl. laant Budstikken fra 1830. En Concert paa Klingenberg (Haberbier).
24. Udfyldninger i Tillæggene til Ordbogen.
25. Kveise paa venstre Kind. Hos Velle.
26. Hos O. Sommer. Besøg af Janson, som fik laane Laanordbogen.
27. Optegnelser af Budstikken. Faaet Liebleins Opdagelser i Ægypten. Norges vigtigste Stedsnavne 18 s. Hastig paakommen Kulde; de forrige otte Dage overmaade Varme. Heggen allerede afblomstret.
28. Hos Alstrup.
29. Sundere i Kinden. Et Bad.
30. Ordninger. Udkast til et Brev.
31. Brev til Jon Aasen. Besøg af Falk fra Hamar. Tykjer med Hansen. Koldt Veir. 
 
Juni
1. Paa Bibliotheket laant Molbechs "Dansk Glossarium". Aften paa Klingenberg (Selinders Selskab): Ti Piger og ingen Mand, m. m. Afsendt et Brev.
2. Hos O. Sommer. Tròte paa vinstre Augat.
3. Udfyldninger i Tillæg til Ordbogen.
4. (Pintse). I Trefoldigheds Kirke: Brun.
5. Hos Skjegstad.
6. Ordning af Optegnelser. Klingenberg (Frøken Sundblad; Fest i Dalarne &c.).
7. Hos O. Sommer og hos Ross.
8. Hos Petersen i Fjerdingen, og hos Vogt.
9. Optegn. af Ord til Efterspørgsel.
10. Hos Løkke, faaet hans nye Grammatik.
11. Hos Andersen.
12. Optegnelser af Molbechs Glossarium. Koncert.
13. Paa Skattekontoret betalt: 8 dl, 80 s. Aften med O. Sommer paa Klingenberg: Komedie [Maskeraden i Kvistværelset].
14. Ordning af fremmede Ord.
15. En liden Ordsamling fra Hørbye tilsendt. Vertinden 15 dl.
16. Aften hos Berner; flere sammen.
17. Ordning af fremmede Ord. 20. "Maalpryda paa Moden". Klingenberg ([Broder] Jonathan, &c.).
21. Tilbuning til en Reise til Sætersdalen. Indlagt nogle Ordsamlinger paa Universitetet.
22. Afreist med "Foldin" til Langesund. Farpenge: 2 dl, 18 s. Ombord 4, Middag 66. Til Skien med "Delfinen" (meget trangt): 24 s. Aften i Skien. Selskab: Sexe, Bugge, Schjelderup og Reimers.
23. Skien. Afreist med "[Amtmand] Aall" til Ulefoss: 52 s. Seet Sluserne ved Lauveid. Ved Ulefoss: 12 s. Stoa: 12. Gaaet til Strengen (2 M.). Megen "Føyk", men ellers godt Veir.
24. I Strengen: 78 s. Med "St. Olaf" til Dalen: 1 dl, 24 s. Ombord 42 s. Vind og Kjøle. Selskab: Lauvvik, Bjørnson, Rikard Berge, Mandt, Kvislin. Tog ind hos Olsen.
25. Standset paa Dalen, dog intet udrettet. Talt med Lensmand Mandt. Kold Vind.
26. Dalen 1 dl. Inde hos Mandt. Gaaet til Nordgarden i Froland (omtr. 2 M.). Tunge Veie. Vakkert Veir.
27. Nordgard hos Aamund 16 s. Gaaet igjennem Nautebergdalen og over Berdalsskaret til Berdalen i Bykle (3 M.). Godt Veir. Paa Nautbergsæteren 12 s. Til Veiviseren fra Froland: 1 dl.
28. Berdalen: 12 s. Ferje ved Hoslemoen 4. Gaaet til Bykle (1 1/2) ; besværlig Vei og ofte vandskelig at finde. Daarlige Hvilesteder, især i Berdalen. Paa Byklom mødt Hr. Greve.
29. Bykle hos Dreng 12 s. Over Bykelen 8 [s.]. Bjørneraa 6 s. I Lunden og fl. intet at betale. Gaaet til Aakre i Valle (omtr. 3). Minder: Bykelen, Byklestigen, Lunden, Einangen. Endelig meget træt: tillige ør og tung i Hovedet.
30. Hvilet paa Aakre. Inde hos Lensmand Sundsdal. Optegnelser fra Reisen; ellers lidet udrettet.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Anmeldelse] sjå merknad til Br. nr. 258.
- Karl Weinhold: «Grammatik der deutschen Mundarten», 1-2, Berl. 1863-67.
- Julius Wiggers: «Grammatik der plattdeutschen Sprache», 2. utg., Ham­burg 1858.
- Prøve] i Kra. Teater på «Ervingen» som vart synt fram 17. mai o. fl. gonger seinare.
- H (?) Hansen] uvisst kven det er.
- «Saga», 1-3, utg. ved Joh. Storm Munch, Chra. 1816-20.
- L. Holberg: «Heltehistorier», 1-2, Kbh. 1742 (678).
- Wilhelm Mannhardt (1831-80), tysk etnolog, skreiv til I. Aa. 27. april 1865 om innsamling av folkeminne, sjå N. Lid: «W. Mannhardt og hans samling av norske folkeminne» (NFL skr. nr. 24), Oslo 1931.
- Anmeldelse] [H. Krohn:] «Lidt om «Norsk Grammatik af Ivar Aasen», «Aftenbl.» 1865, nr. 113-14 (17. og 18. mai).
- Resonnering] titel: «Kristiania» (om motsetning mellom måla), «Aftenbl.» 1865, nr. 116 (20. mai).
- Ernst Haberbier (1813-69), norsk pianist av tysk ætt.
- J. Lieblein: «Nutidens Opdagelser om de gamle Ægyptere», Chra. 1865 (644).
- K. Hiorth: «Norges vigtigste Stedsnavne», Kra. 1865 (28).
- Falk] kanskje Rudolph Falck (1823-1903), sakførar i Vang, Hedm.
- Chr. Molbech: «Dansk Glossarium», 1-2, Kbh. 1857-66 (382).
- «Frøken Sundblad vil gifte sig», komedie omsett frå fransk.
- «Et Hjemkomstøl i Dalarne, Leilighedsdivertissement» i ei akt.
- J. Løkke: «Modersmaalets Grammatik», Kra. 1865 (296).
- «Maskeraden i Qvistværelset», ko­medie i ei akt.
- Ordsamling fra Hørbye] frå Jens C. Hørbye (1815-1906), forstmeister.
- «Maalpryda paa Moden»] opptaket til «Lovtale yver Kulturen».
- Bugge] kanskje Sophus Bugge.
- Schjelderup] kanskje presten P. V. Schjelderup.
- Reimers] kanskje Hans E. Reimers (1788-1883), frå Bergen, kjøpmann og redaktør.
- Lauvvik] truleg Gunnar T. Lauvik (Løvig) (1836-1917), frå Mo, Tel., ei tid lærar, seinare c. med., lækjar i Sigdal frå 1868.
- Bjørnson] Sveinung Bjørnson (1820-88), frå Vinje, seminarist, lærar, 1842-74 lensmann i Vinje, stm.
- Rikard Berge (1815-1902), bonde i Vinje.
- Mikkel Peterson Mandt (1822-82), målar, frå 1862 lens­mann i Mo og Lårdal.
- Lars Abraham Qvisling (1816-76), frå 1839 lensmann i Moland.
- Hr. Greve] uvisst kven, kanskje den førn. A. W. Greve.
- Dreng Bykle, bonde i Bykle. T. Aakre fortel om I. Aa.s gjesting: «Det var berre kona til Dreng som var inne då den puslege karen kom inn og baud «godkveld». Ho baud han setja seg, og spurde kva han hét og kvar han var ifrå. Dette fekk ho vita. Han spurde etter hus, men kona svara inkje. Ho gjekk inn i den andre stova der presten [Peter] Blom var, når det var messe i Bykle. Ho fortalde at det var komen ein framandmann som spurde etter hus, men ho trudde det var ein fant. Presten spurde kva mannen het. «Eg trur det var Ivar Aasen.» Då vart presten eld og glod. Han bad kona bjoda Ivar inn til seg, og dei vart sitjande oppe mest heile natta og røda.» - «Då Ivar Aasen kom til neste garden i Bykle, Bjørnarå, banka han på dørkinnet. Mannen i huset, Bjørgulv Torgeirson Bjørnarå, tok då mjølkoppen og gjekk ut i døra, han trudde det var ein tiggar. Men det var ikkje mjøl framandkaren ville ha, men han bad om å få fylgja inn og kvila ei stund så han fekk tala med folket.»
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009