1863 oktober-desember

Oktober
1. Paa Bibliotheket laant: Raumers SprachwissenschaftlicheSchriften. Svag for Brystet.
2. Hilsning og Brev fra gamle Christie, med en Gaadesamling.
3. Ordning af Optegnelser.
4. Hos Ross.
5. Ordning af Optegn.
6. Betalt Silgjords Beskrivelse, 90 s. Optegnelser til en ny Udgave af Læsebog i G. N.
7. Plan til en Afhandling "Maalbot".
8. Korrektur (14. Ark).
9. Sygelig af Frost.
10. Ordnede Optegn. af G. N.
11. Megen Spadsering.
12. Ordning  af Optegn.
13. Udfyldninger i Ordregister af G. N. Ude at see efter Værelser. Stærk Regn.
15. Gjennemsyn af Mskr.
16. Stræv med Mskr.
17. Korrektur paa 15. Ark. Klingenberg: Musik 12.
18. Hos Alstrup.
19. Hos Malling. Eftersyn af Mskr. Kostpenge 15 dl.
20. Paa Bibliotheket laant Curtius Grundzüge dergrichischenEtymologie. Optegnelser af Raumer.
22. Manuskript.
24. Register til Grimms Geschichte.
26. Korrektur paa16. Ark. Seet efter Værelser. Ord fra Tyddalen, meddeelte af Hansen.
27. Optegnelser af Curtius Grundzüge. Intet Værelse. Slutningshefte af Munchs Historie, 30 s.
28. Seet paa et Værelse i Fredensborgveien. Klingenberg (Veroni’s Ballet).
29. Gjennemsyn af Mskr. Inde hos Vinje.
30. Paa Bibl. Wanders Sprichwörter-Lexikon (fire Hefter). Endnu intet Værelse.
31. Bibelselskabets Fest: Præken af Lund. 
 
November
2. Korrektur (17. Ark). Klingenberg (Veroni’s Ballet).
3. Hos Velle.
4. Stykker af et nyt Ordregister.
6. Paa Bibliotheket med Ordsprogene.
7. Vedholdt med Ordregister. Annsemd og Kulde. En Tiggerboghandler for en Spaabog 24.
8. Besøg af Isakson.
9. Korrektur. Rumstering med en Ovn. Længe hos Ross
10. Eftersyn af Manuskr.
11. Hos Unger, faaet Prøver af Fotografier.
12. Hos Malling.
14. Stræv med Manuskript. Forkjølelse.
16. Kostpenge 15 dl.
17. Eftersyn af Ordsamlinger.
19. Vedholdt.
20. Hos Vinje.
21. Gjennemsyn af Ordsamlinger i Haandskrift.
23. Ordsamling af Haandskrifter.
24. Klingenberg (Unger).
25. Ordsamling vedholdt. Hos Vinje.
26. Et Register færdigt.
28. Færdig med Ordsamling af Haandskrifter. Liljas Fauna.
29. Hos Velle. (November meget mild.)
30. Tillæg til Ordsamlingen. Længe sammen med Kand. Hansen fra Rødøe. 
 
December
1. Tillæg til Ordsamling af Haandskrifter.
3. Korrektur paaTyvende Ark.
5. Eftersyn af Mskr.
6. Hos Skjegstad og Nilsen.
7. Register til Gram.
8. Vedholdt.
10. Korrektur (21. Ark). Register.
12. Kostpenge 15 dl. To engelske Bøger (Elocution, Natural Philosophy).
13. Kulde. Inde hos Alstrup.
14. Tillæg til Gram.
17. Tillæg til Gram.
18. Hos Voss med Brev fra Jakob Halkjelsvig. Skrevet Svar uden at faa det afsendt. Forkjølelse.
19. Korrektur (22. Ark).
20. Krim.
21. Afsendt Brev til Jakob Halkjelsvig.
23. Stræv med Mskr.
24. Manuskr. Welhavens Evald 90. Aften hos Hveding. (ReformationensHistorie; Norge i 1814.)
25. Tøveir. I Kirken. Domaas.
27. I Theatret: Broncehesten.
28. Ordning af Opt. Rangleselskab.
29. Eftersyn af Manuskr. Stærk Kulde. Besøg af Adj. Broch og fl.
30. Med Alstrup i Banegaarden.
31. Studering paa Slutningen af Gram. Mange Forhindringer. Kjøbt Almanak. Aftenen hos Alstrup. I den senere Tid tildeels ondt i Hovedet og ikke ret tilpas. Ellers ingen Skade.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Rudolf v. Raumer: «Gesammelte sprachwissenschaftliche Schriften», Frankfurt a.M. 1863.
- Maalbot] sjå «Bidrag» og «Atterførsla».
- Georg Curtius: «Grundzüge der Griechischen Etymologie», Lpz. 1858.
- Veroni’s Ballet] ballettmeister Veroni har i selskapet sitt m.a. Miss Seline West, Miss Emma Swan, Miss Anne Homard som har framsyningar på Klingenberg 28. okt., 10. og 13. nov. 1863.
- Lund] truleg Jens M. Lund.
- Spaabog] «Spaamanden», Chra. u. å. (1190).
- Isakson] kanskje Ivar Isakson.
- N. Lilja: «Fauna», Sth. 1863 (1692).
- Kand. Hansen] truleg Jacob V. Hansen (1840 -71), c. jur. 1863 (son til spr. Caspar Hansen, Raudøy).
- [Edith Heraud:] «Handbook of elocution and oratory», Lond. 1861 (1217).
- «Handbook of natural and experimental philosophy», Lond. 1861 (1200).
- J. S. Welhaven: «Ewald», Chra. 1863 (1574).
- [S. J.] Stenersen: «Reformationshistorie», 1-2, Chra. 1863-64 (1068-69).
- A. Faye: «Norge i 1814», Chra. 1863-64.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009