1863 april-juni

April
2. Veik i Hovedet. Læst Orkneyingasaga.
5. Læsning (Scenes of clerical Life). Hos Aarflot.
6. I Nyekirken: Andersen. Endda svag i Hovedet.
7. Ufør til Arbeide. Læsning.
8. Længe hos Aarflot. Syg, især om Kvelden.
9. Meget svag i Hovedet.
10. Bedre. Norske Theater: Gjenboerne.
11. Hos Malling.
12. Mange Besøg. Endelig læst Sigurd Slembe.
14. Seet paa Brochs Gravfærd. Endda veik. Faaet en Prøveside af Grammatiken. Klingenberg: Tyrolere.
15. Forhandlinger med Malling.
16. Rettelser i Grammatiken. Friskere.
17. Nyt Hefte af Norske Magasin.
18. Laant Wackernagels Litteraturhistorie.
19. Atter frisk. Hos Velle.
20. Rettelser i Grammatiken. Kjøbt Rasks Isl. Sprogs Oprindelse, 14 s, og Willes Silgjord (henstaar).
21. Paa Bibl. Siegenbecks Spelling.
22. Rettelser.
23. Korrektur paa 1. Ark af Grammatiken. Til Folkeoplysningsselskabet, 1 dl.
25. Syg af Anstrengelse med Manuskriptet. Hos Aarflot.
26. Hos Alstrup.
27. Korrektur paa 2. Ark af Grammatiken. En græsk Grammatik.
29. Anden Korrektur. Hos Aarflot.
30. Gjennemsyn af Mskr. Inde hos Borch. Frisk.
 
Mai
1. Fiint Veir. Korrektur.
3. I Kirken: Bernhoft. Klingenberg: Persoirs Kunster.
4. Jonsons "Oldnorsk Ordbog", 2 dl, 48 s. Atter stelt med Viserne.
5. Korrektur.
7. Halvt Hefte af Munchs Historie, 30 s.
8. Faaet Ungers Læsebog.
9. Stræv med Grammatiken.
10. Norske Theater: Kong Salomon; og Syv militære [Piger].
12. Stelt med Viserne.
14. Reenskrivning af Viserne. Klingenberg (Persoir).
16. Vedholdt. Brev fra Brockhaus.
17. Norske Theater: Til Sæters; O. Bull og Jfr. Nilsen (indbudt). Godt Vaarveir; Hæggeblomster, Solformørkelsen vanskelig at see for Skyer.
18. Vedholdt med Visesamlingen.
19. Reenskrivning, vedholdt.
21. Færdig med tyve Nummere.
23. Strævet med sidste Nummer. Hos Aarflot.
25. I Kirken: Arvesen.
26. Afleveret "Symra" til Malling. Faaet en ny Udgave af Petersens NorgesHistorie.
27. Optegnelser af N.g. Love. Tidende om Munchs Død.
28. Faaet VidenskabsselskabetsForhandlingerfor 1862. Nye Optegnelser af Diplomatariet. Travlt.
30. Korrektur paa Symra. Nyt Hefte af Diplom.
31. I Theatret: En Brud ved Erobring; og Camilla (Dands af Albina).
 
Juni
1. Laant en engelsk Liste over Bibeloversættelser. Siden hos Unger. Længe seet paa en Maaneformørkelse.
2. Færdig med Optegnelser af Diplomatariet. Næste DagOrdning af Optegnelser.
4. Optegn. af Kongespeilet. Hos Sundt. Næste DagKorrektur.
6. Færdig med Kongespeilet.
7. Klingenberg: Abetheatret.
8. Optegn. af Fagrskinna. Et Slutningsnummer i Visebogen. Hos Aarflot.
10. Leveret Slutningsnummeret. Hos Veseth.
11. Færdig med Optegn. og begyndt paa "Ordregister af G.N.".
13. Ny Korrektur paaSymra.
15. Vedholdt med Ordregister. Tyrolerne.
16. Brev fra Thesen.
18. Trøytt med Ordregisteret. Hos Aga. "Der deutsche Sänger", 45 s.
20. Veik i Hovudet af Stræv med Ordregister. Første Søbad. Symra udkommen.
21. Godt og varmt. Hos Aarflot.
22. Seet paa Stasen ved Thingets Slutning. Afsked med Daae, Veseth og fl.
23. Færdig med det store Ordregister af G. N. og begyndt paa et mindre. Afsked med Aarflot. Fager Jonsvoko-Aftan. Mange Brisingar.
24. Vedholdt med det lille Ordregister.
25. Faaet Vinje's engelske Bog (A Norseman's Views).
27. Megen Travlhed; næsten færdig med det lille Register.
28. I Kirken: Belsheim. Hos Alstrup. En besynderlig Anmeldelse i Nyhedsbladet.
29. Tillæg til Ordregisteret. Bad. Tyrolerne.
30. Et Kosmorama.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Orkneyinga Saga», Kbh. 1780.
- Scenes etc.] av George Eliot.
- Theodor Chr. Broch (1796-1863), generalmajor, redaktør m. m.
- W. Wackernagel: «Geschichte der deutschen Literatur», Basel 1851-55.
- Matthys Siegenbeck: «Verhandling over de Nederduitsche Spelling», Amsterdam 1804.
- Borch] kanskje bilethoggaren Christopher Borch (1817-96).
- C. R. Unger: «Oldnorsk Læsebog», Chra. 1863 (120).
- På festframsyning 17. mai spela O. Bull «Kjempeslaatten» og «Polacca Guerriera», Hilda Nielsen, elev ved Kgl. Theater, Kbh., dansa «Pas debut» og «Polka», Ole Bucher las prolog m. m.
- Olaus Arvesen (1830-1917), c. theol. 1862, seinare red. og skulestyrar m. m.
- S. Petersen: «Norges Historie», 4. utg., Chra. 1863.
- F. Schneider: «Der deutsche Sänger», Halle 1863 (1505).
- Anmeldelse] sjå merknad til Br. nr. 258.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009